BEL NU: 038 - 38 54 933

Bouwnijverheid

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de volgende bouwsectoren:

Ontwikkelingen

Volume(ontwikkeling)

2014 wordt breed beschouwd als een overgangsjaar. De Rabobank verwacht voor het eerst sinds het uitbreken van de crisis een stabilisatie voor de gehele bouwsector. Voor het eerst laat ook het aantal faillissementen weer een daling zien. Veel bedrijven in de sector zijn echter door hun financiële reserves en het is smachten naar betere tijden.

Met name in de woningmarkt is een licht positief sentiment waar te nemen. In 2014 vertaalt zich dit nog niet in groei van de aantallen nieuw opgeleverde woningen. Met name woningcorporaties hebben hun investeringen in nieuwe woningen aanzienlijk teruggeschroefd. De regionale verschillen zijn echter groot en urbanisatie leidt in en rondom de grote steden wel degelijk al tot meer dynamiek in de woningmarkt. Renovatie en onderhoud heeft zich dit jaar kunnen herstellen, wellicht mede dankzij het verlaagde BTW-tarief op deze werkzaamheden. Deze maatregel is verlengd naar 1-7-2015.     

De concurrentie in de sector is onverminderd groot en zo ook de honger naar bouwproductie. In de aanbestedingsmarkt wordt op het scherpst van de snede ingeschreven. Het sentiment in de sector is echter aan het kantelen in de hoop en de verwachting dat het dal bereikt is.  

Vanaf de tweede helft 2015 verwacht de Rabobank een sterk en bestendig herstel; het volume van de bouwsector neemt hierbij jaarlijks toe met ca 3%. De woningbouw neemt het voortouw in het herstel met een groei van bijna 6%. De groei zal gepaard gaan met een hogere productiviteit en lagere algemene kosten. De werkgelegenheid herstelt, maar niet evenredig. Van belang is dat de overheid geen beperkende maatregelen afkondigt om haar financieringstekort te beperken. De bouwsector als aanjager van een belangrijk deel van de economie is hier niet bij gebaat. 

Voornaamste trends

In de bouwsector is een aantal items hot, namelijk ketensamenwerking, transformatie, duurzaamheid en creatie van toekomstbesteding vastgoed. Unaniem is de sector het er over eens dat de schakels in keten ‘gedwongen’ zullen worden samen te werken teneinde consumenten/bedrijven nieuwe producten en productiemethoden te bieden. Vele initiatieven zijn al jaren bekend, maar lijken omarmd te gaan worden in een streven naar klantgerichte huisvestingsvormen. Een deel van deze initiatieven omvat transformatie van langjarig leegstaande panden (veelal kantoren) naar (studenten)woonruimte, zorgwoningen en themacentra. Vooral beleggers zullen nadrukkelijker gaan inzetten op toekomstbestendig vastgoed, ofwel naar hergebruiksmogelijkheden in het belang van waarde behoudt. Alle initiatieven hebben hierbij één zaak gemeen: duurzaamheid is geen onderscheidend kenmerk meer, maar een basisvoorwaarde. 

Gezien de trends in de bouwsector is het bij veel marktpartijen de hoogste tijd te komen tot duidelijke keuzes vastgelegd in een heldere visie en strategie.

(Bron: Rabobank cijfers en trends)

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de bouwsector

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van bouwbedrijven:

Wilt u meer informatie? Vraag het onze accountant Genemuiden, accountant Lelystadaccountant Amsterdam of accountant Zwolle.

Aanmelden nieuwsbrief
Zwolse Adviesgroep © 2017 | dienstverleningsvoorwaarden | disclaimer | website: Rootz*