BEL NU: 038 - 38 54 933

Dienstverlenende sector

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de dienstverlenende sector 

Ontwikkelingen

Innovatie is een voorwaarde

De hele sector heeft te maken met een toenemende concurrentie en prijsdruk. Mede door het economisch klimaat wordt scherp ingekocht en staan de tarieven onder druk. De sector zal op deze veranderingen moeten inspelen want de verwachting is dat dit niet een tijdelijk iets zal zijn. Meer efficiëntie door onder andere het gebruik van ICT-toepassingen en kritisch kijken naar de kosten zijn hier een onderdeel van. Anderzijds zal de branche moeten innoveren en ook hun businessmodellen tegen het licht moeten houden. Want de kritische klant van vandaag verwacht nog meer professionaliteit, maatwerk en betrokkenheid van zijn partner in business. Innovatie en de introductie van nieuwe bedieningsconcepten lijken inmiddels geen vrijblijvende keuzes meer, maar randvoorwaarden voor toekomstgericht ondernemen. Voor 2012 staat de markt nog steeds onder druk en zijn de vooruitzichten gematigd positief. Voor de sector verwachten we een groei van 0,5% tot 1%, waarbij ook nu weer sprake zal zijn van grote verschillen tussen de verschillende branches.

Samenwerking

De markt is kritischer en veeleisender geworden en er is een toenemende vraag naar transparantie. Om aan de vraag van de markt te kunnen voldoen zal de zakelijke dienstverlening zich meer moeten specialiseren. Dit gebeurt al in toenemende mate bij zowel juridische dienstverleners als ook bij communicatie- en adviesbureaus. Het vraagt echter ook om samenwerking met andere partijen om de klanten nog wel van een totaaladvies te kunnen voorzien. Samenwerking biedt eveneens mogelijkheden voor uitbreiding van het dienstenpakket en voor innovatie. Met name in de facilitaire dienstverlening zien we dit op grote schaal gebeuren en winnen multiservice concepten terrein.
Over een brede linie vindt schaalvergroting plaats. Dienstverlenende bedrijven proberen hiermee meer tegengewicht te bieden aan de toenemende concentratie bij de afnemers van de diensten. Tevens kunnen aan de kostenkant besparingen worden doorgevoerd en is efficiëntie een belangrijke drijfveer.

Flexibel

In een aantal sectoren wordt al gebruik gemaakt van een flexibele schil. In de dienstverlening is hierin nog een slag te maken, juist omdat binnen de dienstverlening een groot aantal zzp’ers actief is. Een flexibele schil kan een kostenbesparing met zich meebrengen maar tevens kan gebruik worden gemaakt van specifieke expertise die voor bepaalde projecten ingehuurd kan worden. Echter is flexibiliteit niet alleen gewenst wanneer het gaat om personeel. Ook als het gaat om bijvoorbeeld bedrijfsruimte, wagenparkbeheer en apparaten als printers zijn er tal van flexibele en efficiënte oplossingen. Om mee te bewegen met de markt zullen dienstverlenende bedrijven meer flexibel moeten worden zodat snel ingespeeld kan worden op veranderingen die zich de komende jaren in snel tempo zullen voordoen.
(Bron: Rabobank cijfers en trends)

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de dienstverlenende sector

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van dienstverlenende bedrijven: 

Aanmelden nieuwsbrief
dienstverleningsvoorwaarden | disclaimer