BEL NU: 038 - 38 54 933

Groothandel

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de groothandel

Ontwikkelingen

Groothandel 2013: Zorg voor onderscheidend vermogen en grijp de kans in het buitenland

Het verhandelen van goederen en het efficiënt voortstuwen van goederenstromen is belangrijk voor Europa. Nederland heeft daarin een belangrijke positie. Grenzen vervagen en de sector heeft een grote internationale oriëntatie. Groothandel is divers en heeft door deze veelzijdigheid veel raakvlakken met andere sectoren.
Succesvolle bedrijven in de sector Groothandel bieden in de keten een wezenlijke toegevoegde waarde. Men dient zich bewust te zijn van hetgeen in de keten en bij de finale klant speelt. Hierop dient te worden geanticipeerd. Succesfactoren zijn: een goede relatie /binding met de klant en leverancier; betrouwbare producten en diensten; transparantie en snelheid; en het bieden van (onderscheidende) totaaloplossingen. Afnemers blijven kritisch op prijs en toegevoegde waarde. Competenties van personeel dienen hierop te worden afgestemd. Groothandel krijgt de financieringsfunctie van de keten opgedrongen. Management van werkkapitaal is belangrijk.

De exportgerichte groothandel fungeert op dit moment als de motor achter de Nederlandse economie. De omzet in de groothandel kende in 2012 een positieve start t.o.v. een mager laatste kwartaal in 2011. De goede start werd gedreven door de uitvoer naar het buitenland. De binnenlandse bestedingen blijven laag. Consumenten zijn kritisch in de bestedingen en bedrijven zijn terughoudend met investeringen. Voor 2012 wordt er een geringe volumegroei verwacht van 0,8% en een prijsstijging van 0,3%. Voor 2013 wordt deze groei geraamd op respectievelijk 1,8% en 0,2%.
(Bron: Rabobank cijfers en trends) 
 
Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de groothandel


Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van groothandelsbedrijven:

Wilt u hierover meer weten ? neem contact op met onze accountant Genemuiden, accountant Lelystad of accountant Amsterdam.

Aanmelden nieuwsbrief