BEL NU: 038 - 38 54 933

Groothandel

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de groothandel

Ontwikkelingen

Groothandel profiteert volop van groei Nederlandse economie

Groothandelsbedrijven zijn divers en sterk afhankelijk van het sentiment in de finale markt. Voor 2015 wordt een totale volume groei verwacht van iets meer dan 3%. In 2014 is deze groei al ingezet (2%) en dit beeld zet dus door. Groothandels ervaren steeds meer prijs en marge druk door toenemende concurrentie van andere schakels uit de keten. Door de margedruk is het sentiment gematigd positief.

De verschillen in de deelsectoren zijn groot. Groothandel met een internationale oriëntatie profiteert van de toenemende internationale activiteit. Deze bedrijven behoren vaak tot de supply chain van industrie,  kapitaalgoederen (technische groothandel) of food . Het gaat daarbij om de thema’s: kennis, export en innovatie. Het is een uitdaging voor groothandelsbedrijven om de ‘made in Holland’ producten te vermarkten in het buitenland. Groothandels afhankelijk van een binnenlandse vraag blijven geconfronteerd met het voorzichtige bestedingspatroon van consumenten en bedrijven. Uitzondering hierop zijn de groothandels in bouwmaterialen, voor 2015 wordt een forse groei in de bouw supply chain verwacht en hier profiteert de groothandel van. Groothandels afhankelijk van de detailhandel non food laten een voorzichtig herstel zijn maar zij zijn nog steeds afhankelijk van de dominante retailer.

Langere termijn

Voor de komende jaren is de prognose gematigd positief. Groothandels staan nog steeds voor uitdagingen. Het is essentieel om een duidelijke positionering te kiezen (operational excellence, product leadership of customer intimacy) met een goed verdienmodel. Door het veranderende koopgedrag van B2B en B2C moeten groothandels ook een heldere omnichannel strategie hebben. Big Data kunnen vervolgens ingezet worden als verbreding van het huidige verdienmodel. Groothandels met een heldere positionering, duidelijke toegevoegde waarde, een passend verdienmodel en diepgaande kennis van producten hebben goede vooruitzichten.

(Bron: Rabobank cijfers en trends) 
 
Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de groothandel


Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van groothandelsbedrijven:

Wilt u meer informatie? Vraag het onze accountant Genemuiden, accountant Lelystadaccountant Amsterdam of accountant Zwolle.

Aanmelden nieuwsbrief
Zwolse Adviesgroep © 2017 | dienstverleningsvoorwaarden | disclaimer | website: Rootz*