Horeca en recreatie

Column

Aanmelden Nieuwsbrief

Top zoekopdrachten:


U bevindt zich hier: branches > horeca en recreatie

Horeca en recreatie

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de horecasector

Ontwikkelingen

Aantal bezoekers en gemiddelde besteding nemen af.
Na een kortstondige groei in 2011 is de stemming versomberd. De consument gaat in koopkracht achteruit, zal minder uitgeven en zoekt via internet naar kortingen en acties. De zakelijke markt wordt door de recessie prijsbewuster op de uitgaven in de sector. De bezoekfrequentie en de gemiddelde besteding nemen af.

De prijs kan nog wel stijgen, waarbij de kans van overprijzing op de loer ligt. Zeker gezien het grote prijsverschil met branchevreemde aanbieders die de concurrentie vol ingaan. De afgelopen verregende zomer heeft impact op de recreatiebranche.
Per saldo zal de sector in 2012 een lichte omzetdaling zien.

Niet voor alle bedrijven perspectief

Voor de langere termijn heeft de sector volop toekomstperspectief en groeimogelijkheden. Maar dit geldt niet voor alle bedrijven. Zo gaat door schaalvergroting en professionalisering het aantal (kleinere) horecabedrijven verder afnemen. Vooral cafés en discotheken hebben het moeilijk. Naast de conjunctuur spelen hier structurele problemen en te lage rendementen. De hotellerie kan nog profiteren van de toename van buitenlandse gasten.
De verblijfsrecreatie zal de effecten merken van de afgelopen regenachtige zomer. Dagattracties hebben te maken met flinke prijsconcurrentie. 
In de wellnessbranche dreigt overaanbod en dat vraagt een professionaliseringsslag van ondernemers. Ook bij golfbanen is er op bepaalde plaatsen al sprake van een verdringingsmarkt en ook dat vraagt strategische keuzes van ondernemers. Fitnessbedrijven kennen deze situatie al, want daar speelt al jaren overaanbod, en inmiddels is die branche dan ook volop in beweging.

Vent en zijn tent

Niet alleen tussen branches, maar ook binnen branches zijn er grote verschillen in resultaten. De crisis heeft de afgelopen jaren bewezen wat altijd al bekend was: ook in slechte jaren zijn er nog steeds ondernemers die wel goede prestaties boeken. Het zijn vooral de ondernemerskwaliteiten die hier de doorslag geven.
In de horeca en recreatie geldt nog meer dan in andere sectoren dat het uiteindelijk de ondernemer is die van grote invloed is op het resultaat. Het draait kortom om de ‘vent en zijn tent’ of om de ‘vrouw en haar gebouw’.
(Bron: Rabobank cijfers en trends)

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de horecasector


Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van de horeca:

  • advisering en begeleiding bij investeringsbeslissingen;
  • advisering en begeleiding bij financieringsaanvragen;
  • advisering in dividendbeleid;
  • advisering en begeleiding bij contracten;
  • advisering en begeleiding bij schadeclaims;
  • conflictbemiddeling
  • advisering en begeleiding bedrijfsovername
Meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.


dienstverleningsvoorwaarden | disclaimer