BEL NU: 038 - 38 54 933

Industrie

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de volgende industrietakken:

Ontwikkelingen

Export en bedrijfsinvesteringen dragen herstel industrie
De Nederlandse industrie zal ook in 2015 naar verwachting profiteren van de groei bij onze belangrijkste handelspartners. Daarbij krijgt de export steun in de rug van een waardedaling van de euro ten opzichte van de dollar. Daarnaast blijft de werkgelegenheidsgroei in 2015 nog achter bij de productiegroei, zodat de arbeidskosten per eenheid product afnemen. Hierdoor verbetert de Nederlandse concurrentiepositie.
Op de binnenlandse markt heeft de industrie profijt van het aantrekken van de bedrijfsinvesteringen en de lichte stijging van de particuliere consumptie. De overheidsbestedingen tonen in 2015echter nog weinig ‘dynamiek’ Per saldo stijgt de industriële productie in 2015 naar verwachting met 2,6% (2014: 1,9%). Bepalend voor de afzetontwikkeling is vooral de situatie in de eindmarkten die worden bediend.

Uitdagingen in het internationaal krachtenveld
De internationale concurrentie wordt heviger en de eisen van de afnemers worden hoger. De Nederlandse industrie lijkt zich bewust van de uitdagingen. Cruciaal is dat bedrijven hun innovatie-inspanning op peil houden. Want met nieuwe producten of productgeneraties kunnen zij extra vraag genereren én de marktpositie ten opzichte van de internationale concurrentie versterken. Kansrijk is de afzet van producten in landen met een sterke groei van het aantal koopkrachtige consumenten ((o.a. China en India). Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de lokale context en ‘smaak’.

Samenwerken in ‘netwerken’
Voor de ontwikkeling van complexe producten zijn steeds meer technische competenties nodig. Zelfs grote ondernemingen kunnen niet al deze competenties bezitten en onderhouden. Daarmee wordt zichtbaar hoe belangrijk het is dat gespecialiseerde toeleveranciers, naast hun specifieke productiecapaciteit, investeren in competenties om onderdelen en producten te ontwikkelen. Hierbij kan aansluiting bij opleidings- en kennisinstituten helpen om nieuwe kennis genereren en het toepassen van kennis ondersteunen.

(bron: Rabobank cijfers en trends) ‎

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de industrie

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van industriële bedrijven:

Wilt u meer informatie ? Vraag het onze accountant Genemuiden, accountant Lelystadaccountant Amsterdam of accountant Zwolle.

Aanmelden nieuwsbrief
Zwolse Adviesgroep © 2017 | dienstverleningsvoorwaarden | disclaimer | website: Rootz*