BEL NU: 038 - 38 54 933   of   020 - 69 22 144

Industrie

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de volgende industrietakken:

Ontwikkelingen

Vooruitzichten gematigd positief
De afgelopen jaren profiteerde de Nederlandse industrie van de aantrekkende export. Deze exportgroei vlakt in 2017 echter af door een lagere mondiale economische groei. Tegelijkertijd valt de impuls van een ‘lagere waarde van de euro’ ten opzichte van andere valuta weg. Omdat de werkgelegenheidsgroei in de industrie in 2017 nog achterblijft bij de productiegroei, nemen de arbeidskosten per eenheid product af. Hierdoor verbetert de Nederlandse concurrentiepositie.
Op de binnenlandse markt heeft de industrie profijt van het aantrekken van de bedrijfsinvesteringen en de stijging van de particuliere consumptie. De overheidsbestedingen tonen ook in 2017 nog weinig ‘dynamiek’. Per saldo is de volumegroei in de industrie in 2017 naar verwachting 1,2% (2016: 2,2%). Bepalend voor de afzetontwikkeling van het individuele bedrijf is vooral de situatie in de eindmarkten die worden bediend.

Uitdagingen in het internationaal krachtenveld
De internationale concurrentie wordt heviger en de eisen van de afnemers worden hoger. De Nederlandse industrie lijkt zich bewust van de uitdagingen. Cruciaal is dat bedrijven hun innovatie-inspanning op peil houden. Want met nieuwe producten of productgeneraties kunnen zij extra vraag genereren én de marktpositie ten opzichte van de internationale concurrentie versterken. Kansrijk is de afzet van producten in landen met een sterke groei van het aantal koopkrachtige consumenten (onder meer China en India). Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de lokale context en ‘smaak’.

Samenwerken in ‘netwerken’
Voor de ontwikkeling van complexe producten zijn steeds meer technische competenties nodig. Zelfs grote ondernemingen kunnen niet al deze competenties bezitten en onderhouden. Daarmee wordt zichtbaar hoe belangrijk het is dat gespecialiseerde toeleveranciers, naast hun specifieke productiecapaciteit, investeren in competenties om onderdelen en producten te ontwikkelen. Hierbij kan aansluiting bij opleidings- en kennisinstituten helpen om nieuwe kennis te genereren.

(bron: Rabobank cijfers en trends) ‎

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de industrie

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van industriële bedrijven:

Wilt u meer informatie ? Wij zijn het accountantskantoor voor Genemuiden, LelystadAmsterdam, ZwolleZaandam, Aalsmeer en omgeving.

Aanmelden nieuwsbrief
Zwolse Adviesgroep © 2017 | dienstverleningsvoorwaarden | disclaimer | website: Rootz*