Industrie

Column

Aanmelden Nieuwsbrief

Top zoekopdrachten:


U bevindt zich hier: branches > industrie

Industrie

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de volgende industrietakken:

 • Chemie, kunststof
 • Bouwmaterialen en betonproducten
 • Grafimedia
 • Hout- en meubel
 • Metaal
 • Papier, karton en grafische verwerking
 • Scheepsbouw -en reparatie
 • Textiel, tapijt
 • Uitgeverijsector
 • Verf -en drukinkt industie
 • Voedings- en genotmiddelen

Ontwikkelingen

Daling bedrijvigheid in 2012, bescheiden herstel in 2013

De Nederlandse industrie had in 2010 en 2011 duidelijk baat van de aantrekkende wereldhandel. De dynamiek op de binnenlandse markt verbeterde maar bleef duidelijk achter bij die op de exportmarkten.
In 2012 daalt de productie in de industrie licht (-1%) als gevolg van een relatief lage groei van de wereldhandel, een tanende investeringsbereidheid bij bedrijven, een overheidsbeleid gericht op bezuinigingen en een teruglopende koopkracht bij consumenten. Voor 2013 wordt op grond van een lichte verbetering van de conjunctuur een bescheiden maar fragiel herstel van de productie verwacht(+1%).
Overigens kunnen er verschillen in afzetontwikkeling binnen de sector optreden. Bepalend is vooral de situatie in de eindmarkten die worden bediend.

Uitdagingen in het internationaal krachtenveld

De internationale concurrentie wordt heviger en de eisen van de afnemers worden hoger. De Nederlandse industrie lijkt zich bewust van de uitdagingen. Cruciaal is dat bedrijven hun innovatie-inspanning op peil houden. Want met nieuwe producten of productgeneraties kunnen zij extra vraag genereren én de marktpositie ten opzichte van de internationale concurrentie versterken.
(bron: Rabobank cijfers en trends) ‎

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de industrie

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van industriële bedrijven:

 • advisering en begeleiding bij investeringsbeslissingen;
 • advisering in werkkapitaal beheer (debiteuren-, voorraadbeheer, beleggen, valutarisicobeheer, factoring);
 • advisering en begeleiding bij financieringsaanvragen;
 • advisering in dividendbeleid;
 • advisering en begeleiding bij kostprijsberekeningen;
 • advisering en begeleiding bij contracten;
 • advisering en begeleiding bij schadeclaims;
 • conflictbemiddeling
 • advisering en begeleiding bedrijfsovername


Meer informatie? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.


dienstverleningsvoorwaarden | disclaimer