BEL NU: 038 - 38 54 933

Transport en communicatie

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de transport- en communicatiesector

Ontwikkelingen

Stijgende vraag

De sector transport laat een diffuus beeld zien en de ontwikkelingen in deelmarkten liggen ver uit elkaar. Het jaar 2014 is met een groei van 1% eindelijk weer uit de rode cijfers en ook voor 2015 zijn de verwachtingen positief met een volumegroei van 2%. Het wegvervoer neemt in volume toe door het aantrekken van de export, maar ook door een hogere bedrijvigheid in de consumentgerichte sectoren en de bouw. De tarieven stijgen eveneens, maar blijven achter op de volume ontwikkeling. De concurrentie is nog steeds fors en alleen door een hoge bedrijfsefficiency, het bieden van aanvullende logistieke diensten en bundeling van ladingstromen door samenwerking is rendement haalbaar. In het internationale wegvervoer van A naar B speelt Nederland geen rol meer, maar met een prima geografische ligging, hoog opgeleid personeel en een uitstekende ICT infrastructuur zijn er kansen voor allround logistieke dienstverleners. De binnenvaart profiteert eveneens van hogere volumes, niet alleen door een betere binnenlandse markt maar ook door de economische groei in Duitsland. De overcapaciteit blijft de branche parten spelen waardoor de tarieven ook hier onder druk blijven staan. In het deelsegment tankvaart verwachten we een daling van het volume door lager olieverbruik en verschuiving van raffinage naar het Midden-Oosten. Dit kan resulteren in een prijzenslag. De taxibranche lijdt onder de bezuinigingen van de overheid op het contractvervoer die in 2015 een verder negatief effect zullen hebben, deze deelmarkt zal na een forse daling in 2014 ook in het komende jaar een negatief scenario kennen. Tot slot profiteren de post- en koeriersbedrijven ook in 2015 weer fors van de groeiende online-verkopen. Vervoer door de lucht, zee en het spoor van zowel goederen als personen neemt het komende jaar verder toe. Kortom, de transportsector blijft in beweging en ondernemers in deze sector moeten blijven zoeken naar nieuwe marktkansen en continu hun businessmodel hierop afstemmen.

Lange termijn vooruitzicht redelijk maar fragiel

De komende jaren zal de economie in binnen- en buitenland naar verwachting licht blijven groeien. Nederland zal hard moeten werken om haar positie als logistiek toegangspunt tot Europa en spil in de wereldhandel te behouden en haar aandeel op te eisen. Met Schiphol en de havens van Amsterdam en Rotterdam, de uitstekende infrastructuur naar het achterland is een goede basis aanwezig. De afhankelijkheid van de wereldwijde vervoersstromen is een gegeven en geeft direct de volatiliteit van het herstel aan. De ontwikkelingen op de langere termijn, met opening van de 2e Maasvlakte en uitbreiding van de Betuwelijn, verbetering vaarwegen en inlandterminals, zijn gematigd positief.

(Bron: Rabobank cijfers en trends)

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de transport- en communicatiesector

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van transport- en communicatiebedrijven:

Wilt u meer informatie? Vraag het onze accountant Genemuiden, accountant Lelystadaccountant Amsterdam of accountant Zwolle.

Aanmelden nieuwsbrief
Zwolse Adviesgroep © 2017 | dienstverleningsvoorwaarden | disclaimer | website: Rootz*