Aanpak hoge schulden raakt minder dga’s

Aanpak hoge schulden raakt minder dga’s
12 april 2022 Janneke Kreijkes

Door de hogere grens voor ‘excessieve’ leningen van dga’s bij hun eigen bv slaat de heffing neer bij een beduidend kleiner bedrag aan schulden. Die gegevens meldt minister Sigrid Kaag van Financiën in antwoord op Kamervragen over het coalitieakkoord.

Aanpak excessieve leningen

De aanpak van excessieve leningen van dga’s en andere houders van een aanmerkelijk belang moet ingaan vanaf 2023. Leningen van dga’s boven een grensbedrag worden dan automatisch belast als inkomen in box 2 van de inkomstenbelasting.

Het nieuwe kabinet wil dit grensbedrag ophogen van € 500.000 naar € 700.000. Daardoor blijkt de ingreep een kleiner deel van de huishoudens met een aanmerkelijk belang te raken: 2,2% in plaats van 3%.

Ook raakt de heffing een kleiner deel van de schulden, namelijk € 9,9 miljard in plaats van € 11,8 miljard.

Verwachting van kabinet

Het nieuwe kabinet verwacht nog steeds dat het wetsvoorstel vooral een preventieve werking zal hebben, schrijft Kaag. De verwachting is dat de dga’s hun schulden tot onder het maximumbedrag ‘brengen en houden’.