Afschermen van UBO-gegevens?

Afschermen van UBO-gegevens?
12 april 2022 Janneke Kreijkes

UBO’s kunnen relatief eenvoudig vragen om afscherming van hun gegevens bij de KvK. Het gerechtshof in Den Haag heeft hier eerder op gewezen.

Afschermen gegevens volgens wet

Zodra een UBO daar om vraagt, moet de KvK de gegevens volgens de wet direct afschermen. De afscherming eindigt als definitief vaststaat dat de KvK het verzoek afwijst. In de tussentijd zijn de persoonlijke gegevens niet openbaar voor het publiek, maar wel voor de autoriteiten.

Eventueel bezwaar UBO

Als de KvK het verzoek inwilligt, blijven de gegevens afgeschermd. Wijst de KvK het verzoek af, dan kan de UBO daar bezwaar tegen maken en eventueel ook in beroep gaan bij de rechter.