Bedrijfseconomisch / Financieel advies

Als ondernemer kent u verschillende fases waarin uw onderneming zich bevindt. Zelf kent u uw bedrijf het beste, maar het is altijd goed om een extern adviseur te betrekken.

Omdat deze weet wat er juridisch moet gebeuren, weet welke fiscale mogelijkheden er zijn, maar ook omdat deze u kan wijzen op andere externe invloeden. Of interne, die u als ‘gewoon’ bent gaan beschouwen omdat het nou eenmaal altijd al zo gaat binnen uw bedrijf.

“Een frisse blik met kennis van zaken
helpt u en uw onderneming vooruit”.

Onze bedrijfseconomische en financieel adviseurs staan u bij in de verschillende fasen van uw onderneming. Zowel zakelijk als privé.

Jan Leonard Eenkhoorn
Laten we vrijblijvend kennismaken
Jan Leonard EenkhoornJunior Relatiemanager Amsterdam

Hieronder vindt u informatie over onze rol m.b.t.:

 • Bedrijfsovername >>
 • Financiering >>
 • Investeren >>
 • Kostprijs- en tariefcalculatie >>
 • Schadegevallen en schadeberekening >>

Bedrijfsovername

Denkt u er bijvoorbeeld over na om uw bedrijf te verkopen? Of over te dragen aan uw kinderen of andere familieleden? Dat is een belangrijke stap. U draagt namelijk uw levenswerk over en wilt dat dat in goede handen komt. Dit is niet iets wat u overhaast moet beslissen. Begin daarom tijdig met de voorbereiding van dit traject.

Onze adviseurs pakken deze trajecten gedegen aan. Samen bepalen we de juiste strategie. Wilt u alles verkopen? Een deel verkopen? Hoe geven we de overname vorm richting de toekomst?

 

Juridisch en fiscaal advies

Bij een bedrijfsovername komt juridische advisering kijken: we maken de bedrijfsstructuur zo optimaal mogelijk voor de overdracht. We onderzoeken of het bijvoorbeeld slim is een holdingconstructie op te richten of de bestaande holdingconstructie uit te breiden. Waar nodig doen we dit in nauwe afstemming met de notaris.

Ook zorgen we dat de overdracht zo fiscaal gunstig mogelijk plaatsvindt en voorkomen we dat u onnodig grote bedragen aan de Belastingdienst moet betalen.

 

Bedrijfswaardering

Een bedrijfswaardering, ook wel waardebepaling van uw onderneming, is essentieel op het moment dat u nadenkt over het verkopen van (een deel van) uw onderneming. Ook als er sprake is van een bedrijfsopvolging of er bijvoorbeeld een aandeelhouder toetreedt. En weet u wat de waardestuwende factoren binnen uw organisatie kunnen zijn? Wij wel.

 

Financiering van overname

Hebben we uw bedrijf gereedgemaakt voor overname of overdracht? Of wilt u zelf een bedrijf overnemen? Dan start de zoektocht naar financieringsmogelijkheden. Gaat u extern financieren, financiert u als overdrager/verkoper zelf een deel of wordt het een combinatie hiervan?

Wij kunnen u adviseren over de verschillende financieringsvormen en helpen u bij het opstellen van de overdrachtscontracten.

Financiering slim aanvragen

Wilt u een financiering aanvragen voor uw bedrijf? In dat geval hebben ondernemers vaak vragen zoals:

 • Welke financieringsstructuur is de juiste voor onze organisatie?
 • Welke vorm van financiering is geschikt?
 • Hoe haalbaar is de financieringsvraag?
 • Welke informatie moet ik aanleveren voor het aanvragen van de financiering?
 • Wat wil de financieringsverstrekker vooral wel en niet horen?

Onze adviseurs zijn ervaren op het gebied van financiering. Ze weten wat de verschillende mogelijkheden zijn, weten u te vertellen welke vorm geschikt is voor uw bedrijf en wat de voors en tegens zijn van de verschillende financieringsvormen.

Ook helpen we u graag bij het opstellen van een passende financieringsaanvraag, zodat u de verstrekker voorziet van de gewenste informatie die een positieve bijdrage levert in de besluitvorming.

Investeren? Doe dit fiscaal optimaal

Gaat u investeren in uw onderneming? Uw aanbod ontwikkelen, uw organisatie verduurzamen of investeren in nieuwe computersystemen? Veel van onze ondernemende klanten hebben vaak een goed doordacht plan. De calculatie is gemaakt, de verwachte omzet helder in beeld en ook is bekend wat de bijkomende kosten zijn.

Investeer op juiste moment

Wat vaak vergeten wordt, is om de investering ook fiscaal zo gunstig mogelijk uit te voeren.

Zo kunt u de investering verdelen over meerdere jaren en ook is de timing van uw investering belangrijk i.v.m. de investeringsaftrek. Kies dus het juiste moment!

Met de investeringsaftrek kunt u de investering fiscaal aftrekken van de winst. Er zijn 3 soorten investeringsaftrekken:

 • Kleinschaligheidsaftrek
 • Milieu-investeringsaftrek
 • Energie-investeringsaftrek

En er zijn flink meer regelingen waarmee u fiscaal voordeel kunt behalen. De innovatiebox stimuleert innovatief onderzoek door ondernemers. Alle winsten die u behaalt met innovatieve activiteiten, vallen in deze box en zijn belast tegen een zeer laag tarief.

En denk aan regelingen als de Milieu-investeringsaftrek (MIA)/ Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en de Energie-investeringsaftrek (EIA) als u milieuvriendelijke en/of energiebesparende investeringen uitvoert.

Subsidies

Naast fiscaal aantrekkelijke regelingen stelt de overheid, om investeren te stimuleren, ook geld beschikbaar in vorm van subsidies.

Denk aan de:

 • ESF Duurzame inzetbaarheid
 • Subsidieregeling Leren en ontwikkelen In het MKB (SLIM)
 • Subsidieregeling praktijkleren als u investeert in personeel.
 • Wet bevordering speur- en ontwikkelingswerk (WBSO)

En doet u energiebesparende investeringen? Dan kunt u mogelijk profiteren van de:

 • Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE++)
 • Versneller Innovatieve Ambities (VIA)
 • Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Klaar om te investeren? Wij helpen u graag bij het maken van de juiste investeringsbeslissingen.

Kostprijs- en tariefcalculatie

Wat is de prijs die u gaat vragen voor een product of dienst? Of is de prijs die u nu vraagt acceptabel voor de klant en voor uw eigen onderneming?

Dit is soms lastig in te schatten, omdat meerdere factoren hierin een rol spelen. Denk o.a. aan grondstofkosten, eventuele invoerrechten, maar ook aan magazijnopslag, productiekosten, verzekeringen, salaris- en marketingkosten.

Met een kostprijsberekening weet u precies welke kosten u gaat maken. Wij brengen dit overzichtelijk voor u in kaart, zodat u weet of u een goede prijs voor uw product of dienst vraagt. Een prijs die kostendekkend is en goed in de markt past.

Schadegevallen inclusief schadeberekening

Als ondernemer neemt u risico’s. Elke dag gebeurt er iets nieuws en elke dag maakt u beslissingen. U kunt daarbij schade oplopen. Denk bijvoorbeeld aan andere partijen die contractafspraken niet nakomen waardoor u flink kosten moet maken.

Wij begeleiden ondernemers bij het voeren van schadeprocedures. In eerste instantie zetten we in op onderhandelen met de tegenpartij om er onderling uit te komen. Lukt dat niet, dan nemen we een advocaat in de arm en begeleiden we u als ondernemer in de juridische procedure.

Juridisch adviseur nodig?

We hebben het beste met u voor, maar deinzen niet terug voor een scherp advies. Onze accountants, bedrijfseconomen en financieel planners werken nauw samen. Dat maakt het verkrijgen van een gedegen juridisch advies efficiënter en zekerder.

Benieuwd naar wat we voor u kunnen betekenen?

Neem vrijblijvend contact op met onze accountants in Genemuiden via 038 – 38 54 933 of stuur een e-mail met uw vraag naar zam.genemuiden@zwolse-adviesgroep.nl. Of onze accountants in Amsterdam via 020 – 6922144 of mailen naar vanschaik.partners@zwolse-adviesgroep.nl