Bedrijfsopvolging binnen de familie, waar moet u op letten?

Bedrijfsopvolging binnen de familie, waar moet u op letten?
11 april 2023 Gerrit Eenkhoorn

Als ondernemer is het belangrijk om tijdig na te denken over de bedrijfsopvolging binnen de familie. Een goede voorbereiding kan ervoor zorgen dat de overdracht soepel verloopt en dat het voortbestaan van het bedrijf gewaarborgd blijft. In dit artikel geven we 9 tips over hoe u als ondernemer de bedrijfsopvolging binnen de familie kunt regelen.

1 Maak een plan

Het is belangrijk om een plan te maken voor de bedrijfsopvolging. Hierin beschrijft u wat er moet gebeuren om de overdracht van het bedrijf soepel te laten verlopen. Het is verstandig om hierbij hulp in te schakelen van een deskundig adviseur. Die kan u helpen bij het opstellen van een overdrachtsplan en het regelen van de juridische en fiscale aspecten.

Het plan moet niet alleen gericht zijn op de overdracht zelf, maar ook op de toekomst van het bedrijf. Denk hierbij aan zaken als de strategie, de marktpositie en de financiële doelstellingen. Het is belangrijk om hierbij ook de belangen van de familieleden in ogenschouw te nemen.

2 Betrek de familie bij de bedrijfsopvolging

Het is van belang om de familie te betrekken bij de bedrijfsopvolging. Bespreek de plannen met de familieleden en zorg ervoor dat zij zich bewust zijn van hun rol in het proces. Het betrekken van de familie bij de bedrijfsopvolging heeft meerdere voordelen.

Allereerst voelen de familieleden zich gehoord en betrokken bij het proces, wat de kans op weerstand verkleint. Daarnaast kan de familie waardevolle input leveren over de toekomst van het bedrijf en kunnen zij hun netwerk inzetten om het bedrijf te ondersteunen.

3 Kies de juiste opvolger

Het is essentieel om de juiste opvolger te kiezen. Deze persoon moet niet alleen geschikt zijn voor de functie, maar ook de visie en de waarden van het bedrijf delen. Het kan verstandig zijn om meerdere potentiële opvolgers te overwegen en hen te betrekken bij het opstellen van het overdrachtsplan.

4 Maak duidelijke afspraken

Leg vast hoe de overdracht precies zal plaatsvinden en wat de rollen en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen zullen zijn. Ook is het belangrijk om afspraken te maken over de financiële aspecten van de overdracht, zoals de koopsom en de betalingsregeling.

 5 Zorg voor goede communicatie

Bespreek de plannen regelmatig met alle betrokken partijen en zorg ervoor dat iedereen op de hoogte is van de ontwikkelingen. Op deze manier kan er tijdig worden ingegrepen als er problemen dreigen te ontstaan.

6 Fiscale aspecten

Bij bedrijfsopvolging spelen verschillende fiscale aspecten een rol. Hierbij dient aandacht besteed te worden aan belastingheffing en vrijstellingen in de overdrachtsbelasting, de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting en de schenkbelasting.

7 Financiering van de overname

Bij de overname van een bedrijf binnen de familie is het belangrijk om na te denken over de financiering van de overname. Vaak wordt hierbij gebruikgemaakt van een combinatie van eigen vermogen en vreemd vermogen.

Het eigen vermogen kan bijvoorbeeld worden ingebracht door de overnemende partij zelf of door andere familieleden. Het vreemd vermogen kan bijvoorbeeld worden verkregen via een banklening. Vaak financiert de verkoper zelf een belangrijk deel van de koopsom, waardoor er voor de bank mogelijkheden zijn om het restant te financieren.

Naast de financiering van de overname is het ook belangrijk om na te denken over de financiering van de groei van het bedrijf.

8 Juridische zaken

De beste rechtsvorm voor de kopende partij is afhankelijk van zaken als belastingdruk, aansprakelijkheid en risico, omvang van de onderneming en het aantal mensen dat meedoet in de aankoop. Indien er meerdere kopers zijn, wordt vaak gewerkt met persoonlijke houdstervennootschappen. Hierbij worden afspraken vastgelegd in management overeenkomsten en aandeelhouders overeenkomsten.

Men kan echter ook kiezen om een vennootschap onder firma aan te gaan, waarbij onderlinge afspraken in een vof contract worden vastgelegd.

De koper die alleen is kan als eenmanszaak of in de BV structuur optreden.

Bij grotere overnames wordt vaak gekozen voor een BV structuur met overname holding. Dat biedt mogelijkheden op fiscaal vlak en maakt de financiering eenvoudiger.

9 Bekijk de mogelijkheden van een testament

Tot slot is het belangrijk om te kijken naar de mogelijkheden voor het opstellen van een testament. Een testament kan worden opgesteld om de overdracht van het bedrijf te regelen en om ervoor te zorgen dat de onderneming in handen blijft van de familie.

Bij bedrijfsopvolging binnen de familie zijn er verschillende zaken waar u als ondernemer rekening mee moet houden. Deskundige advisering is daarbij een must.

Zwolse Adviesgroep helpt u graag bij uw bedrijfsoverdracht. Neem vrijblijvend contact met ons op.