Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) blijft vooralsnog bestaan

Bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) blijft vooralsnog bestaan
15 februari 2022 Janneke Kreijkes

In het coalitieakkoord is voorlopig géén streep gezet door de fiscaal voordelige bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF). Dat was eerder wel de vrees van onder meer familiebedrijven.

BOF geeft fiscaal voordeel

De BOF in de Successiewet geeft opvolgers een flink fiscaal voordeel. Meer dan € 1 miljoen van de ondernemingswaarde is namelijk vrijgesteld van erf- of schenkbelasting. Het nieuwe kabinet erkent het belang van de regelingen, onder meer voor familiebedrijven. Ze blijven vooralsnog dan ook bestaan.

Regeling wel onder de loep

Wél worden de regelingen in deze kabinetsperiode grondig onder de loep genomen. Het kabinet wil onderzoeken hoe ze kunnen worden verbeterd én hoe oneigenlijk gebruik kan worden tegengegaan.

Vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.

Februari 2022