Belastingdienst accepteert dga-salaris beneden minimumloon

Belastingdienst accepteert dga-salaris beneden minimumloon
4 december 2023 Janneke Kreijkes

De Belastingdienst is van het standpunt afgestapt dat het gebruikelijk loon nooit lager kan zijn dan het wettelijk minimumloon. Er kunnen zakelijke gronden zijn om het loon van een dga lager vast te stellen dan het wettelijk minimumloon.

Lager loon dga

De Belastingdienst erkent sinds 6 juli 2021 dat er zakelijke gronden kunnen zijn om uit te gaan van een lager loon dan het wettelijk minimumloon. Bijvoorbeeld bij een structurele verliessituatie, waarbij de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Dit geldt ook voor start-ups en startende ondernemingen.

Bij twijfel hierover kan contact worden opgenomen met het belastingkantoor van de werkgever. Dit kan gedaan worden middels het formulier Verzoek vooroverleg en de Checklist vooroverleg gebruikelijk loon.

Handreiking gebruikelijk loonregeling

De Handreiking ‘De gebruikelijk loonregeling’ is reeds geactualiseerd bij het kopje “Structureel verlies”. Het oude standpunt van de Belastingdienst hield ook niet altijd stand voor de rechter, zoals onder meer bleek uit de uitspraak van de Rechtbank Gelderland van 18 februari 2021.

Er was in die zaak sprake van een bv die zo krap bij kas zat dat zij haar dga niet eens het minimumloon kon betalen. Rechtbank Gelderland stond toe dat een gebruikelijk loon onder het wettelijk minimumloon werd gehanteerd.

Vragen hierover? Neem gerust contact met ons op >> 

Bron: Forum Fiscaal Dienstverleners, 19 juli 2021