Belastingdienst licht de status van
box 3 en de aangifte IB toe

Belastingdienst licht de status van
box 3 en de aangifte IB toe
12 april 2022 Janneke Kreijkes

De Belastingdienst deelt mee dat de aangiften en de voorlopige aanslagregeling gewoon plaatsvinden maar dat pas in de definitieve aanslagregeling 2022 het Kerstarrest is verwerkt. In mei 2022 wordt bekend wie in aanmerking komt voor rechtsherstel.

Vermogensrendementsheffing in strijd met Rechten van de Mens

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 geoordeeld dat het sinds 2017 geldende stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM).

Onderzocht wordt momenteel welke impact dit arrest heeft. Vanaf 1 maart 2022 kan gewoon aangifte inkomstenbelasting 2021 worden gedaan met aangifte van het inkomen in box 3. Het arrest van de Hoge Raad wordt pas verwerkt in de definitieve aanslag.

In de voorlopige aanslag en voorlopige teruggaaf 2022 wordt evenmin rekening gehouden met de eventuele gevolgen van het arrest. Nadat de aangifte IB 2022 is gedaan, wordt het arrest in de definitieve aanslag verwerkt. De voorlopige aanslag 2022 wordt dan met de definitieve aanslag 2022 verrekend.

Gezien de tijd die nodig is om de gevolgen van het arrest voor de voorlopige aanslag te onderzoeken wordt een betaalpauze voor de 1e betaaltermijn gegeven. Er wordt dus geen betalingsherinnering en aanmaning verstuurd.

Geldt arrest ook voor niet-bezwaarmakers?

Onduidelijk is of het arrest ook geldt voor mensen die géén bezwaar hebben gemaakt en waarbij de bezwaartermijn is verstreken. Het kabinet besluit uiterlijk 1 mei 2022 of en hoe dit hersteld wordt en wie daarvoor in aanmerking komt.

Uitzonderingen

Op dit moment stopt de Belastingdienst met het opleggen van definitieve aanslagen met inkomsten uit sparen en beleggen (box 3). Uitzondering geldt wanneer de verjaringstermijn binnenkort verloopt of als een belastingplichtige belang heeft bij doorgang van het proces. Dat is bijvoorbeeld het geval bij middelingsverzoeken, verliesverrekening en voorlopige aanslagen.

Bron: Belastingdienst, 9 maart 2022.