Belastingpakket 2024 aangenomen door Tweede Kamer

Belastingpakket 2024 aangenomen door Tweede Kamer
4 december 2023 Gerrit Eenkhoorn

De Tweede Kamer heeft op 26 oktober 2023 het Belastingpakket 2024 aangenomen tezamen met diverse amendementen, waaronder over excessief lenen, tarieven box 2 en box 3, wijzigingen BOR en DSR ab en de giftenaftrek VpB.

Maximum leenbedrag bij eigen vennootschap verlaagd

Er is een amendement aangenomen, waarmee het maximum leenbedrag bij een eigen vennootschap is verlaagd. Vanaf 2024 kan maximaal € 500.000 van de eigen vennootschap worden geleend. Tot 1 januari 2024 is het maximum bedrag € 700.000.

Toptarief in box 2 en 3 met 2 procentpunt verhoogd

Voorts is een amendement aangenomen, waarmee per 1 januari 2024 het toptarief in box 2 en box 3 nog eens met twee procentpunt wordt verhoogd. Daarmee komt voor 2024 het toptarief boven € 67.000 voor inkomen uit aanmerkelijk belang per saldo uit op 33% en het tarief voor box 3 op 36%.

Percentage van vrijstelling van BOR verlaagd

Met een ander amendement in het wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten wordt het lage percentage van de vrijstelling van de BOR vanaf 2025 verlaagd van 83% naar 75%.

Voorwaarden BOR en DSR ab vervallen

Per 1 januari 2025 vervalt de voorwaarde van ten minste 0,5% belang voor doorvererving, huwelijksvermogensrecht of schenking tot lager dan 5% verwaterde belangen voor de BOR en DSR ab. Voorwaarde is dat de verkrijger een bloed- of aanverwant in de neergaande lijn is van de rechtsvoorganger die een indirect aanmerkelijk belang hield in dat andere lichaam.

Vrijstelling  in box 3 voor groene beleggingen verlaagd

Om de aanpassingen van de bedrijfsopvolgingsregeling te financieren, wordt de vrijstelling in box 3 vanaf 2025 voor groene beleggingen verlaagd van € 65.072 (2023) naar 30.000.

Splitsen beleggings- en ondernemingsvermogen

Er is een motie aangenomen om bedrijfsoverdrachten in het midden- en kleinbedrijf beter mogelijk te maken door splitsing van beleggingsvermogen (relevant voor oude dag) en ondernemingsvermogen.

Afschaffing giftenaftrek gaat niet door

Tot slot is een amendement aangenomen over het niet doorgaan van de afschaffing van de giftenaftrek in de vennootschapsbelasting voor giften onder de € 100.000.

Bron: Tweede Kamer, 26 oktober 2023, 18e Vergadering nrs. 36418-36432