Belastingplan 2022: de wijzigingen

Belastingplan 2022: de wijzigingen
6 november 2021 Janneke Kreijkes

Op Prinsjesdag 21 september 2021 werd het Belastingplanpakket 2022 bekendgemaakt. Dit leidt per 1 januari 2022 tot navolgende wijzigingen betreffende ondernemingen, werkgevers, eigen woning en auto.

Ondernemingen

 • De eerste tariefschijf van de vennootschapsbelasting wordt verlengd van € 245.000 naar € 395.000. (Afkomstig uit Belastingplan 2021):
 • Verliezen worden tot € 1.000.000 winst volledig verrekenbaar, maar daarboven mag slechts 50% van de winst worden ‘benut’. Het onbenutte deel schuift oneindig door (Belastingplan 2021);
 • De verrekening van dividendbelasting met de vennootschapsbelasting resulteert niet meer in een teruggaaf van betaalde voorheffingen, omdat deze wordt gemaximeerd tot de te betalen vennootschapsbelasting;
 • ‘Reverse hybrid’ lichamen zijn niet meer transparant en dus belastingplichtig over hun winst voor zover die niet bij de participant wordt belast;
 • Bij toepassing van het zakelijkheidsbeginsel wordt niet langer de werkelijke waarde geactiveerd als het land van de verkoper een lagere transactiewaarde hanteert voor belastingdoeleinden..

Werkgevers

 • Bij werknemersaandelenopties wordt het mogelijk om te kiezen voor belastingheffing op het moment van verhandelbaarheid of voor het moment van uitoefening van de optie;
 • De gerichte vrijstelling voor thuiswerkvergoedingen bedraagt € 2 per dag. Er is geen gelijktijdige samenloop met de vaste reiskostenvergoeding mogelijk;
 • De verruiming van de vrije ruimte in de WKR in 2021 (van 1,7% naar 3% over de eerste € 400.000 loonsom) krijgt een wettelijke basis.

Eigen woning

 • De verdeling van de eigenwoningreserve volgt de regels van het huwelijksvermogensrecht;
 • De maximale eigenwoningschuld bij gezamenlijke aankoop door partners wordt verhoogd door een aanpassing van de antimisbruikregeling bij partners;
 • Bij het verlaagde tarief en de startersvrijstelling in de overdrachtsbelasting wordt bij onvoorziene omstandigheden de eis dat de koper in de woning gaat wonen, verzacht.

Auto

 • De schijf voor de verlaagde (16% – bijtelling) voor elektrische auto’s wordt in 2022 verlaagd van € 40.000 naar € 35.000 en in 2023 naar € 30.000.

Vragen over de wijzigingen n.a.v. het Belastingplan 2022? Neem gerust contact met ons op.