Betaalpauze coronaschulden met drie maanden verlengd

Betaalpauze coronaschulden met drie maanden verlengd
17 november 2022 Janneke Kreijkes

Staatssecretaris Van Rij heeft de Tweede Kamer in een brief van 8 september 2022 laten weten ondernemers de mogelijkheid te bieden een betaalpauze in te lassen. Op verzoek van de Tweede Kamer is deze betaalpauze verlengd van drie naar 6 maanden.

Tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen op 22 september 2022 hebben de Tweede Kamerleden Hermans en Heerma een motie ingediend met betrekking tot de versoepeling van de betalingsregeling.

Motie tot versoepeling betalingsregeling

In deze motie is de regering onder meer verzocht om een betaalpauze van zes maanden in te voeren voor ondernemers die op 1 oktober 2022 moeten starten met het aflossen van de (corona) belastingschuld en hierbij geen bureaucratische toets in te voeren. Deze motie is aangenomen.

Versoepeling aangepast

De versoepeling van de betalingsregeling zal daarom zo worden aangepast, dat ondernemers met belastinguitstel eenmalig een betaalpauze van maximaal zes maanden kunnen krijgen.

Wat moet u als ondernemer hiervoor doen?

Om hiervoor in aanmerking te komen, wordt de ondernemer gevraagd om een schriftelijk gemotiveerd verzoek in te dienen waaruit aflossingsproblematiek blijkt.

Daarnaast geldt als voorwaarde dat de reguliere betalingsverplichtingen (zoals de maandelijkse afdracht omzetbelasting en loonheffingen) vanaf 1 april zijn nagekomen. Het Besluit noodmaatregelen coronacrisis is ook aangepast.

Bron: Ministerie van Financiën, 19 september 2022, nr. 2022-2019271 en 30 september 2022, nr. 2022-0000238910