Bezwaarmakers box 3 ontvangen voor 4 augustus compensatie

Bezwaarmakers box 3 ontvangen voor 4 augustus compensatie
4 juni 2022 Janneke Kreijkes

Staatssecretaris van Rij: “Bezwaarmakers tegen de box 3-heffing 2017-2020 ontvangen vóór 4 augustus 2022 automatisch rechtsherstel volgens de “spaarvariant”.

In de spaarvariant krijgen mensen automatisch rechtsherstel op basis van een nieuwe berekening waarbij wordt aangesloten bij de werkelijke verdeling van spaargeld en beleggingen van een belastingplichtige.

Wetsvoorstel spaarvariant

De spaarvariant wordt uitgewerkt in een wetsvoorstel, zodat deze ook geldt voor 2023 en 2024. Vanaf 2025 komt er een nieuw systeem waarbij de belasting wordt geheven over het werkelijke rendement in box 3.

Belastingplichtigen krijgen automatisch geld terug voor de uiterlijke datum van 4 augustus. Alle aanslagen over 2021 worden vanaf augustus gefaseerd opgelegd. Vanaf medio september wordt herstel aangeboden voor aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24 december 2021 nog niet onherroepelijk vaststonden.

Ook niet bezwaarmakers recht op rechtsherstel?

In het najaar wordt duidelijk of de Hoge Raad net als A-G Niessen van oordeel is dat ook mensen, die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt, recht hebben op rechtsherstel. Het kabinet neemt daarna een besluit over de definitieve doelgroep van het rechtsherstel.

Mensen die het niet met de beslissing van het kabinet eens zijn, hebben daarna nog de mogelijkheid om een zogeheten verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen. Eerder ingediende verzoeken worden nog, zolang er nog geen besluit is genomen, aangehouden.

Geen te betalen aanslag voor 1 juli

Mensen met box 3-inkomen die dit jaar op tijd aangifte hebben gedaan, ontvangen dit jaar niet zoals gebruikelijk voor 1 juli een te betalen aanslag. De Belastingdienst houdt de aangiften met box 3 apart.

Deze aanslagen worden vanaf augustus gefaseerd opgelegd. In augustus zal naar verwachting ook een nieuwe versie van de online aangifte 2021 beschikbaar komen, waarin het rechtsherstel is verwerkt.

Laatste ontwikkelingen Box 3

De Hoge Raad heeft recent bepaald dat een verzoek om ambtshalve vermindering van de Box 3 heffing over 2017 t/m 2020 niet wordt toegestaan. Dat betekent dat mensen die geen bezwaar hebben gemaakt juridisch geen recht op teruggave hebben indien de aanslagen definitief zijn opgelegd.

Toch nog compensatie voor onrechtmatige Box 3 heffing?

Omdat dit tegen het rechtsgevoel van de burger en de Tweede Kamer in gaat, zal de staatssecretaris van financiën bekijken of er alsnog compensatie voor deze onrechtmatige Box 3 heffing gegeven kan worden.

Merkwaardig genoeg overweegt hij om kleine spaarders wel te compenseren en grote spaarders niet. Daarover is het laatste woord nog niet gezegd, in het najaar wordt dit definitief bekend.

Bron: Ministerie van Financiën, 28 april 2022, nr. 2022-0000132649