Bouwnijverheid

Bouwnijverheid

Debiteuren, onderhandenwerk en voorraden zijn belangrijke onderdelen van het werkkapitaal. Uw administratie moet dan ook zodanig geregeld zijn, dat u hier altijd actueel inzicht in hebt.

Ook de salarisadministratie kan complex zijn. Altijd actueel inzicht en een goed beeld van de loonkosten zijn essentieel. Zwolse Adviesgroep kan u hierin actief ondersteunen.

Zwarien Selles
Laten we vrijblijvend kennismaken
Zwarien SellesRelatiemanager

Accountant voor de bouw

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de volgende bouwsectoren:

 • Sloopbranche
 • Bestratingsbranche
 • Woningbouw en Utiliteitsbouw
 • Funderingsbranche
 • Schilder -en afwerkbedrijven
 • Wegenbouw

Ontwikkelingen in de bouw

Duurzaamheid is een belangrijk en veelbesproken onderwerp in de bouwsector. De uitdaging voor de bouwsector? Bouwproductie verhogen en bestaande vastgoedvwooraad verduurzamen. Daarnaast moeten we met elkaar ook nog eens de energietransitie in goede banen leiden.

Naast dat de bouwsector bovenstaande moet realiseren, kampen ze ook nog eens met gebrek aan bouwlocaties, hoge prijzen voor bouwmaterialen en vooral arbeidstekorten. En toen in 2020 de coronacrisis de kop opstak, leidde dat voor vele bouwbedrijven tot lagere omzetten.

Gelukkig bent u als ondernemer, zeker in de bouwsector, een echte ondernemer. Altijd op zoek naar oplossingen, blijven meebewegen en ontwikkelen. Want kansen, die zijn er altijd.

Waar liggen de kansen? Wat zijn de vooruitzichten? En met welke wet- en regelgeving moet u rekening houden?

Als ondernemer in de bouw weet u als geen ander wat er speelt in de bouwsector. Kiezen voor een adviseur die weet waar u mee te maken heeft, versoepelt de samenwerking.

Voornaamste trends bouwsector

De Rabobank onderzocht en voorziet de volgende trends en ontwikkelingen in de bouwsector:

 • Net als in voorgaande jaren groeit de bouwproductie in Nederland harder dan de Nederlandse economie. In 2019 kwam de groei uit op 5,2% na een groeicijfer van 7,5% in 2018. De utiliteitsbouw was binnen sector de belangrijkste aanjager van de groei, terwijl de woningbouw en infrasector lagere groeicijfers lieten zien.
 • De stikstof- en PFAS-problematiek gaat de bouwproductie vanaf 2020 raken. Wij verwachten een krimpende bouwsector in zowel 2020 als 2021. De effecten op de infrastructuur en woningbouw zijn op korte termijn het grootst. Vanaf 2022 wordt de groei naar verwachting weer opgepakt.
 • De bouwsector blijft last houden van verschillende uitdagingen, zoals tekorten aan beschikbare bouwgrond en onvoldoende geschikt personeel.
 • Bovenop de nieuwbouwopgave wacht ook een omvangrijke verduurzamingsopgave. In 2050 moet de gebouwde omgeving CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat de bouwsector in 2030 zo’n 200.000 woningen per jaar moet kunnen verduurzamen.

(Bron: Rabobank Cijfers en Trends)

Financieel advies en meer voor bouwbedrijven

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons voor bouwbedrijven ook bezig met advies en begeleiding:

 • bij investeringsbeslissingen;
 • in werkkapitaal beheer (debiteurenbeheer, onderhandenwerkbeheer, beleggen, valutarisicobeheer);
 • bij financieringsaanvragen;
 • in dividendbeleid;
 • bij kostprijsberekeningen;
 • bij het opzetten van de onderhandenwerk administratie en de voor- en nacalculatie op werken;
 • bij contracten;
 • bij schadeclaims;
 • bij conflictbemiddeling
 • bij bedrijfsovername

Aan de slag met een accountant en adviseur die thuis is in de bouwbranche? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.