Bouwnijverheid

Bouwnijverheid

Debiteuren, onderhandenwerk en voorraden zijn belangrijke onderdelen van het werkkapitaal. Uw administratie moet dan ook zodanig geregeld zijn, dat u hier altijd actueel inzicht in hebt.

Ook de salarisadministratie kan complex zijn. Altijd actueel inzicht en een goed beeld van de loonkosten zijn essentieel. Zwolse Adviesgroep kan u hierin actief ondersteunen.

Zwarien Selles
Laten we vrijblijvend kennismaken
Zwarien SellesRelatiemanager

Accountant voor de bouw

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de volgende bouwsectoren:

 • Sloopbranche
 • Bestratingsbranche
 • Woningbouw en Utiliteitsbouw
 • Funderingsbranche
 • Schilder -en afwerkbedrijven
 • Wegenbouw

Ontwikkelingen in de bouw

Duurzaamheid is een belangrijk en veelbesproken onderwerp in de bouwsector. De uitdaging voor de bouwsector? Bouwproductie verhogen en bestaande vastgoedvwooraad verduurzamen. Daarnaast moeten we met elkaar ook nog eens de energietransitie in goede banen leiden.

Naast dat de bouwsector bovenstaande moet realiseren, kampen ze ook nog eens met gebrek aan bouwlocaties, hoge prijzen voor bouwmaterialen en vooral arbeidstekorten. En toen in 2020 de coronacrisis de kop opstak, leidde dat voor vele bouwbedrijven tot lagere omzetten.

Gelukkig bent u als ondernemer, zeker in de bouwsector, een echte ondernemer. Altijd op zoek naar oplossingen, blijven meebewegen en ontwikkelen. Want kansen, die zijn er altijd.

Waar liggen de kansen? Wat zijn de vooruitzichten? En met welke wet- en regelgeving moet u rekening houden?

Als ondernemer in de bouw weet u als geen ander wat er speelt in de bouwsector. Kiezen voor een adviseur die weet waar u mee te maken heeft, versoepelt de samenwerking.

Voornaamste trends bouwsector

De bouw is het jaar 2022 over het algemeen goed doorgekomen. Orderboeken waren ruim voldoende gevuld, resultaten lijken mee te vallen en het aantal faillissementen was wederom laag. In 2023 (en 2024) staan er veel uitdagingen voor de deur.

Het betreft een combinatie van stikstof/bouwvrijstelling, hoog blijvende bouwkosten, stevige cao-eisen en trage procedures. De hoge rentestand beïnvloedt de productie. Een kansrijke oplossing ligt bij prefab productie van vooral woningen; minister De Jonge ziet hier veel heil in. Anderzijds belemmeren aangekondigde overheidsmaatregelen (onder andere het wijzigen van het woningwaarderingsstelsel en zelfbewoningsplicht) de nieuwbouw van woningen.

In de utiliteitsbouw zijn de vooruitzichten matig. Dit omdat er onvoldoende herstel in nieuwbouw te verwachten is voor kantoren, winkels en hotels. De bouw van bedrijfsruimten en dan met name grote logistieke centra, lijkt te dalen.

Ondanks voldoende overheidsbudgetten zal ook de grond-, water-, en wegenbouw een productiedaling tonen. Relatief veel projecten leiden onder vertraging of uitstel. De Raad van State heeft nog geen besluit genomen over het bereikbaarheidsproject ViA15. De sector wacht dit met spanning af. Voor alle sectoren blijft renovatie en onderhoud op peil. Met name in de woningsector is ruim budget beschikbaar, mede door het wegvallen van de verhuurdersheffing bij woningcorporaties.

Trends en ontwikkelingen in de bouw

 • Als we woningen willen blijven bouwen én de klimaatdoelen willen halen, moet de CO2-uitstoot in de bouw omlaag.
 • Het gebruik van biobased materialen is een belangrijke stap richting het verminderen van de CO2-uitstoot in de bouw.
 • Een andere manier om te bouwen binnen het CO2-budget is door bouwgrondstoffen en -materialen te hergebruiken.
 • Ook prefab bouwen kent veel voordelen en levert veel CO2-winst op.

(Bron: Rabobank Sectorprognoses en Rabobank Cijfers en trends)

Financieel advies en meer voor bouwbedrijven

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons voor bouwbedrijven ook bezig met advies en begeleiding:

 • bij investeringsbeslissingen;
 • in werkkapitaal beheer (debiteurenbeheer, onderhandenwerkbeheer, beleggen, valutarisicobeheer);
 • bij financieringsaanvragen;
 • in dividendbeleid;
 • bij kostprijsberekeningen;
 • bij het opzetten van de onderhandenwerk administratie en de voor- en nacalculatie op werken;
 • bij contracten;
 • bij schadeclaims;
 • bij conflictbemiddeling
 • bij bedrijfsovername

Aan de slag met een accountant en adviseur die thuis is in de bouwbranche? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.