Bouwnijverheid

Bouwnijverheid

Debiteuren, onderhandenwerk en voorraden zijn belangrijke onderdelen van het werkkapitaal. Uw administratie moet dan ook zodanig geregeld zijn, dat u hier altijd actueel inzicht in hebt.

Ook de salarisadministratie kan complex zijn. Altijd actueel inzicht en een goed beeld van de loonkosten zijn essentieel. Zwolse Adviesgroep kan u hierin actief ondersteunen.

Zwarien Selles
Laten we vrijblijvend kennismaken
Zwarien SellesRelatiemanager

Accountant voor de bouw

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de volgende bouwsectoren:

 • Woningbouw en Utiliteitsbouw
 • Funderingsbranche
 • Schilder -en afwerkbedrijven
 • Sloopbranche
 • Bestratingsbranche
 • Wegenbouw

Ontwikkelingen in de bouw

Duurzaamheid is een belangrijk en veelbesproken onderwerp in de bouwsector. De uitdaging voor de bouwsector? Bouwproductie verhogen en bestaande vastgoedvoorraad verduurzamen. Daarnaast moeten we met elkaar ook nog eens de energietransitie in goede banen leiden.

Naast dat de bouwsector bovenstaande moet realiseren, kampen ze ook nog eens met gebrek aan bouwlocaties, hoge prijzen voor bouwmaterialen en vooral arbeidstekorten. En toen in 2020 de coronacrisis de kop opstak, leidde dat voor vele bouwbedrijven tot lagere omzetten.

Gelukkig bent u als ondernemer, zeker in de bouwsector, een echte ondernemer. Altijd op zoek naar oplossingen, blijven meebewegen en ontwikkelen. Want kansen, die zijn er altijd.

Waar liggen de kansen? Wat zijn de vooruitzichten? En met welke wet- en regelgeving moet u rekening houden?

Als ondernemer in de bouw weet u als geen ander wat er speelt in de bouwsector. Kiezen voor een adviseur die weet waar u mee te maken heeft, versoepelt de samenwerking.

Trends 2024 bouwsector

In 2024 wordt een krimp van 3 procent in toegevoegde waarde voor de bouwsector verwacht. Al drie kwartalen daalt het aantal afgegeven bouwvergunningen, de rente blijft relatief hoog en het woonbeleid van de overheid draagt niet bij aan investeringen door projectontwikkelaars en vastgoedbeleggers.

Bouw- en installatiebedrijven richten zich voornamelijk op woningcorporaties voor investeringen, terwijl infrastructuurprojecten worden uitgesteld. Onderhoud in de infrastructuur blijft in 2024 steken, maar zal naar verwachting herstellen in 2025 en 2026.

Het EIB (Economisch Instituut Bouw) meldt over 2023 in de utiliteitsbouw en infrastructuur een geringe productiegroei, beter dan het in juni 2023 voorzag. Dat gold ook voor het onderhoud en de renovatie in de woningbouw. De nieuwbouw daalde in 2023 met 7 procent.

Het EIB is voor 2024 pessimistischer. De nieuwbouw in wonen en in utiliteit dalen fors, en meer dan het EIB in juni 2023 nog verwachtte. Onderhoud en renovatie konden in 2023 het productieverlies in wonen en utiliteit grotendeels opvangen. Voor 2024 is dat naar verwachting minder sterk het geval.

(Bron: Rabobank Sectorprognoses en Rabobank Cijfers en trends)

Financieel advies en meer voor bouwbedrijven

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons voor bouwbedrijven ook bezig met advies en begeleiding:

 • bij investeringsbeslissingen;
 • in werkkapitaal beheer (debiteurenbeheer, onderhandenwerkbeheer, beleggen, valutarisicobeheer);
 • bij financieringsaanvragen;
 • in dividendbeleid;
 • bij kostprijsberekeningen;
 • bij het opzetten van de onderhandenwerk administratie en de voor- en nacalculatie op werken;
 • bij contracten;
 • bij schadeclaims;
 • bij conflictbemiddeling
 • bij bedrijfsovername

Aan de slag met een accountant en adviseur die thuis is in de bouwbranche? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.