Bouwnijverheid

Bouwnijverheid

Debiteuren, onderhandenwerk en voorraden zijn belangrijke onderdelen van het werkkapitaal. Uw administratie dient zodanig geregeld te zijn dat hierin actueel inzicht bestaat. De salarisadministratie is complex en u dient een goed beeld te hebben van uw loonkosten. Zwolse Adviesgroep kan u hierin actief ondersteunen.

Zwarien Selles
Laten we vrijblijvend kennismaken
Zwarien SellesRelatiemanager

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de volgende bouwsectoren:

 • Sloopbranche
 • Bestratingsbranche
 • Woningbouw en Utiliteitsbouw
 • Funderingsbranche
 • Schilder -en afwerkbedrijven
 • Wegenbouw

Ontwikkelingen

Net als in voorgaande jaren groeit de bouwproductie in Nederland harder dan de Nederlandse economie. De groei komt in 2018 uit rond 7%, maar zwakt af naar 5% in 2019. Investeringen in nieuwe infrastructuur vormen het fundament onder de groei. Ook gespecialiseerde bouwbedrijven en installateurs profiteren sterk.

De woningbouw- en utiliteitsbouw groeit minder hard dan in voorgaande jaren. De groei wordt geremd door capaciteitsproblemen (tekorten aan arbeid, materialen) en daarmee stijgende inkoopprijzen en vertragingen in het bouwproces.

Bovenop de nieuwbouwopgave wacht ook een omvangrijke verduurzamingsopgave. In 2050 moet de gebouwde omgeving CO2-neutraal zijn. Dat betekent dat de bouwsector in 2030 zo’n 200.000 woningen per jaar moet kunnen verduurzamen.

 

“De orderportefeuilles ontwikkelen zich gunstig, waardoor bedrijven meer omzet tegemoet kunnen zien.”

Voornaamste trends

Puntsgewijs ziet de Rabobank de volgende trends en ontwikkelingen binnen de sector:

 • Er worden in 2018 64.000 nieuwe woningen opgeleverd. Dit is te weinig in verhouding tot de grote opgave die er ligt, waarbij er jaarlijks minimaal 75.000 woningen moeten worden gebouwd.
 • De arbeidstekorten blijven urgent en zorgen nog steeds voor opwaartse druk op de bouwkosten en marges. We verwachten dat dit tot een toename van faillissementen gaat leiden.
 • Naast de instroom van personeel zijn innovatie en industrialisatie nodig voor een toekomstbestendige bouwsector. Door de inzet van slimme technologie, nieuwe producten en nieuwe werkwijzen kan de productiviteit en het rendement omhoog.
 • Renovatie en verduurzaming van bedrijfsgebouwen blijft sterk achter, zo heeft meer dan de helft van de kantorenvoorraad in 2018 nog niet het gewenste minimale energielabel-C (wettelijke verplichting vanaf 2023).
 • In de infrasector blijft de concurrentie (bijvoorbeeld in de wegenbouw) stevig waardoor marges nog steeds onder druk staan. Wel ontwikkelen de orderportefeuilles zich gunstig waardoor bedrijven meer omzet tegemoet kunnen zien.

(Bron: Rabobank cijfers en trends)

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de bouwsector

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van bouwbedrijven:

 • advisering en begeleiding bij investeringsbeslissingen;
 • advisering in werkkapitaal beheer (debiteurenbeheer, onderhandenwerkbeheer, beleggen, valutarisicobeheer);
 • advisering en begeleiding bij financieringsaanvragen;
 • advisering in dividendbeleid;
 • advisering en begeleiding bij kostprijsberekeningen;
 • begeleiding bij het opzetten van de onderhandenwerk administratie en de voor- en nacalculatie op werken;
 • advisering en begeleiding bij contracten;
 • advisering en begeleiding bij schadeclaims;
 • conflictbemiddeling
 • advisering en begeleiding bedrijfsovername

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.