BOX 3: Geen bezwaar, geen teruggave

BOX 3: Geen bezwaar, geen teruggave
17 november 2022 Janneke Kreijkes

De staatssecretaris heeft besloten om geen rechtsherstel te bieden aan de niet-bezwaarmakers. Belastingplichtigen die geen bezwaar hebben gemaakt maar die de fiscus via een verzoek om ambtshalve vermindering gevraagd hebben om de aanslag te verminderen, kunnen daarom een afwijzing tegemoetzien.

Alle niet-bezwaarmakers met box 3 inkomen over de jaren 2017-2020 kunnen aanspraak maken op een nieuwe uitspraak van de Hoge Raad, mocht de Hoge Raad belastingplichtigen in een nieuwe procedure in het gelijk stellen. Zij hoeven hiertoe geen individueel verzoek tot ambtshalve vermindering in te dienen.