De toekomst van box 3

De toekomst van box 3
23 juni 2023 Gerrit Eenkhoorn

Staatssecretaris Van Rij heeft tijdens een debat met de vaste commissie voor Financiën op 9 mei jl. in de Tweede Kamer een nieuw plan geopperd om tot een nieuwe vermogenstaks te komen, waarbij onroerende zaken in box 1 worden belast.

Nadat bleek dat de meeste partijen zich meer kunnen vinden in een box 3-heffing over daadwerkelijke vermogenswinst in plaats van een heffing over de jaarlijkse (papieren) waardeaangroei, postte Van Rij op 10 mei 2023 op LinkedIn het volgende.

Bericht op LinkedIn van Van Rij over toekomst box 3

Van Rij: “Voor de toekomst van box 3 is een nieuw stelsel nodig dat breed draagvlak heeft. Gisteren heb ik met de Kamer gedebatteerd, onder andere over hoe we de winst en waardeontwikkelingen van vastgoed en grond (en andere niet- liquide beleggingen) het beste kunnen belasten.

We hebben het gehad over de interessante denkrichting om vastgoed en grond als belegging in box 1 te belasten, en spaargeld en aandelen in box 3.

Bij aandelen, spaargeld en obligaties past een vermogensaanwasbelasting het best, daarmee kunnen we straks in box 3 jaarlijks de waardeontwikkeling belasten. Deze gegevens zijn voor banken gemakkelijker aan te leveren.

Bij vastgoed en grond past een vermogenswinstbelasting in box 1 mogelijk beter. De huuropbrengsten minus de kosten worden direct belast en een waardestijging pas bij verkoop van het vastgoed. Hierbij wordt ook gekeken of deze manier van belasten voor zowel het nieuwe stelsel als de overbrugging kan gaan gelden.

Met de constructieve input van de Kamer kunnen we tot een nieuw box 3-stelsel komen dat breder gedragen wordt dan alleen door de coalitie.

De komende tijd werk ik de nieuwe denkrichting uit, het streven is om uiterlijk met Prinsjesdag de verdere uitwerking te presenteren. Deze nieuwe denkrichting voegen we toe aan de andere richtingen die het kabinet eerder heeft geschetst over de behandeling van onroerend goed”.

Bron: Tweede Kamer, 9 mei 2023, verslag van een commissiedebat.