Detailhandel non-food

Detailhandel non-food

Door het inzetten van de juiste financiële software kunt u veel tijd besparen op uw administratie. Daarnaast hebt u snel inzicht in uw resultaten. Zwolse Adviesgroep denkt hierin met u mee.

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de detailhandel (non-food)

Ontwikkelingen

Economisch herstel zet langzaam door, maar fundamentele veranderingen blijven.
Voor 2017 verwacht de Rabobank een volumestijging van ongeveer 2,5% vergeleken met 2016. De omzet zal naar verwachting stabiliseren. De detailhandel moet zich aanpassen aan een situatie waar de consument fundamenteel andere eisen stelt aan winkels en winkelen.

Het consumentenvertrouwen neemt toe en er is sprake van economisch herstel. Veranderend koopgedrag als gevolg van sterk toegenomen technologische mogelijkheden, de komst van internationale concurrentie en een verdere branchevervaging zorgen echter op middellange termijn voor verdere verslechtering van de retail. Teveel retailers hebben niet of te laat gereageerd, waardoor de achterstand tot de early adopters en nieuwkomers (te) groot is. Een inhaalslag is vaak niet mogelijk als gevolg van ontbrekende ondernemerskwaliteiten of traditionele bedrijfsvoering. Ook is de financiële slagkracht beperkt en uitgehold door de crisis. Voor kleinere spelers zijn er nog veel onbenutte kansen op het gebied van samenwerking en online strategie

De retailsector bevindt zich in de volwassenheidsfase. De technologische ontwikkelingen zorgen echter voor een nieuwe disruptive levensfase. Een groot aantal (traditionele) retailers bevindt zich in een dalende tendens. Veel winkelgebieden hebben hierdoor te maken met leegstand.

Een drietal bewegingen zal moeten worden ingezet of versneld:

Van ‘centraal’ naar ‘lokaal’ (one size offer fits all kan niet meer);
Van ‘kanalen’ naar ‘grenzeloos’ (grenzen vervagen en kanalen bestaan niet meer);
Van ‘massa aanbod’ naar ‘maatwerk’ (producten die overal te koop zijn volstaan niet meer).

Kennis over de klant, zijn koopgedrag en smaakvoorkeuren is daarom cruciaal, evenals de vaardigheid om deze kennis (‘big data’) om te zetten in nieuwe, relevante, op maat gesneden proposities (‘smart data’).

Niet iedereen gaat het redden

Ook op middellange termijn blijft het zaak om continu te blijven aanpassen aan de veranderingen in de markt. De leegstand in de diverse winkelgebieden zal verder met vastgoedeigenaren en lokale politiek aangepakt moeten worden. Lukt dit niet, dan zal de aantrekkelijkheid van het fysieke verkooppunt snel aan toegevoegde waarde verminderen. De Rabobank verwacht dat dit niet in ieder winkelgebied gaat lukken, dus locatiekeuze is een belangrijk onderwerp in de komende jaren, evenals flexibiliteit om in te spelen op wisselende omstandigheden. Per saldo verwacht de Rabobank op middellange termijn een verdere stabilisatie van het volume in de detailhandel non food.

(Bron: Rabobank cijfers en trends)

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de detailhandel (non-food)

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van de detailhandel (non-food):

  • advisering en begeleiding bij investeringsbeslissingen;
  • advisering in werkkapitaal beheer (voorraadbeheer, beleggen);
  • advisering en begeleiding bij financieringsaanvragen;
  • advisering in dividendbeleid;
  • advisering en begeleiding bij contracten;
  • advisering en begeleiding bij schadeclaims;
  • conflictbemiddeling
  • advisering en begeleiding bedrijfsovername

 

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.