Eigenwoningschenking verlaagd
per 1 januari 2023

Eigenwoningschenking verlaagd
per 1 januari 2023
12 april 2022 Janneke Kreijkes

Staatssecretaris Van Rij heeft aangekondigd dat de eigenwoningschenking per 1 januari 2023 wordt verlaagd tot € 27.231.

In zijn brief van 1 maart 2022 beantwoordde de Staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst vragen van de Tweede Kamer over de (on)mogelijkheden van afschaffing of verlaging van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning van € 106.671 (bedrag 2022) per 2023.

Verlagen schenkingsvrijstelling eigen woning

In die brief informeerde hij de Kamer dat het mogelijk zou zijn om per 1 januari 2023 de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning te verlagen. Daarbij zou het de meest logische keuze zijn om het bedrag van de eenmalige verhoogde vrijstelling tussen ouders en kinderen (€ 27.231) als minimale ondergrens te hanteren.

Begrijpelijkheid voor burger

Een lagere vrijstelling zou de begrijpelijkheid voor de burger niet ten goede komen. In zijn brief van 1 maart jl. gaf Van Rij aan dat het kabinet beziet hoe om te gaan met de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 en dat hij de Tweede Kamer hier direct na het krokusreces over zou informeren.

Kabinet vindt verlaging schenkingsvrijstelling EW wenselijk

In zijn brief van 8 maart informeert hij de Tweede Kamer. Het kabinet acht een verlaging van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 wenselijk. Dit is in lijn met de ambitie die is vastgelegd in het coalitieakkoord. Al in 2023 wordt een eerste substantiële stap gezet.

Verlaging per 1 januari 2023

Daarom stelt het kabinet voor de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2023 te verlagen tot € 27.231, het bedrag van de reguliere vrij te besteden eenmalig verhoogde vrijstelling voor kinderen. Dit voornemen wordt net als de afschaffing van de schenkingsvrijstelling voor de eigen woning per 1 januari 2024 verwerkt in het wetsvoorstel Belastingplan 2023.

Bron: Ministerie van Financiën, 8 maart 2022, nr. 2022-0000086912