Gezonde lunches voor werknemers toch vrijgesteld onder de WKR (praktijkvoorbeeld)

Gezonde lunches voor werknemers toch vrijgesteld onder de WKR (praktijkvoorbeeld)
23 juni 2023 Gerrit Eenkhoorn

Een werkgever moet volgens de Arbowet een beleid hebben om ziekteverzuim te voorkomen. De verstrekking van gezonde lunchmaaltijden kan hiervan een onderdeel zijn.

Praktijkvoorbeeld

Een bv was gespecialiseerd in de ontwikkeling en verkoop van kiemgroenten. Zij verstrekte kosteloos lunchmaaltijden aan haar werknemers. De bv bracht de verstrekking onder de zogenoemde gerichte vrijstelling voor arbo-voorzieningen binnen de Werkkostenregeling (WKR). Zij stelde dat hiermee werd voldaan aan de arbo-verplichting om gezondheidsrisico’s te beperken.

Hof Den Haag oordeelde dat de gerichte vrijstelling voor arbo-voorzieningen niet kon worden toegepast, omdat de vrijstelling niet bedoeld is voor verstrekkingen die in meer algemene zin het welzijn en de gezondheid van werknemers bevorderen. Daarbij verwees het hof naar een toelichting van de staatssecretaris en de wetsgeschiedenis.

Gezonde lunch valt wel onder vrijstelling

A-G Pauwels concludeert dat gezonde lunches wel degelijk onder de vrijstelling vallen.

Een werkgever moet volgens de Arbowet een beleid hebben om ziekteverzuim te voorkomen, waarvan de verstrekking van gezonde lunchmaaltijden een onderdeel kan zijn. Het is niet meer nodig dat de voorzieningen direct samenhangen met verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbowet.

Nieuwe regels

Er hoeft geen direct verband te zijn met de verrichte arbeid. Onder de nieuwe regels is het ook niet meer van belang dat de lunches een besparing in privé opleveren voor de werknemers. Verder maakt het niet uit dat de werkgever in feite zelf kan bepalen hoe ruim de gerichte vrijstelling is. Die ruimte is een gevolg van het aansluiten bij de Arbowet, en er is geen correctiemogelijkheid meer opgenomen.

Dit biedt dus interessante fiscale mogelijkheden om belastingvrij een gezonde lunch aan werknemers te verstrekken. Wilt u hier meer over weten? Wij informeren u graag.

Bron: Parket bij de Hoge Raad, 21 april 2023.