Gezondheidszorg

Zwolse Adviesgroep heeft ruime ervaring met bedrijven en organisaties in de gezondheidszorg.

Jan Leonard Eenkhoorn
Laten we vrijblijvend kennismaken
Jan Leonard EenkhoornJunior Relatiemanager Amsterdam

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten in de gezondheidszorg.

Trends en ontwikkelingen

Van ziekenzorg naar voorzorg

De zorgvraag en bijbehorende kosten nemen de komende jaren toe. Dit is te wijden aan de vergrijzing en de toename van het aantal chronisch zieken, maar ook door nieuwe technieken en een mondige burger. Momenteel bedragen de zorgkosten ruim € 97 miljard per jaar en dreigen onbetaalbaar te worden.

De stijgende zorgvraag, toenemende zorgkosten en een krappere arbeidsmarkt vraagt om verandering. Onder andere door innovatie (eHealth), meer zorg dichtbij de burger (eerstelijns- en thuiszorg) en minder langdurig verblijf in een zorginstelling of ziekenhuis. Daarnaast kan veel ziekteleed en dus zorgkosten bespaard worden als men meer investeert in eigen gezondheid. Dit vraagt om andere waardeproposities met bijpassende verdienmodellen.

Het streven naar evenwicht tussen financiële houdbaarheid, toegankelijkheid en hoge kwaliteit vraagt om verandering. Hieronder de belangrijkste ontwikkelingen die gelden voor de verschillende deelsectoren:

 • Door de toenemende concurrentie en kostendruk wordt het onderscheidend vermogen van de zorgaanbieder steeds belangrijker.
 • Krapte op de arbeidsmarkt roept om strategisch HR-beleid en innovatie.
 • Preventie is essentieel. We zien de kracht van een positieve benadering van gezondheid, met als uitgangspunt: veerkracht, vitaliteit en een betekenisvol leven.
 • Steeds meer ouderen ontvangen zorg thuis.
 • Het belang van duurzaamheid in de zorg neemt toe.

(Bron: Rabobank cijfers en trends)

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de Gezondheidszorg

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van bedrijven in de Gezondheidszorg:

 • advisering en begeleiding bij investeringsbeslissingen;
 • advisering in werkkapitaal beheer (debiteurenbeheer, onderhandenwerkbeheer, beleggen, factoring);
 • advisering en begeleiding bij financieringsaanvragen;
 • advisering in dividendbeleid;
 • advisering en begeleiding bij kostprijsberekeningen;
 • advisering en begeleiding bij contracten;
 • advisering en begeleiding bij schadeclaims;
 • conflictbemiddeling
 • advisering en begeleiding bedrijfsovername

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.