Groothandel

Groothandel

Uw brutomarge is een kritische succesfactor. Actueel inzicht in voorraden en debiteuren is een must. Zwolse Adviesgroep staat naast u in het opzetten en monitoren van uw administratie. En het geven van gericht advies..

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de groothandel

Ontwikkelingen

Groothandel blijft achter op de Nederlandse economie

Voor 2017 verwacht de Rabobank een volumegroei van een voorzichtige 1,7%. De economie groeit maar de groothandels profiteren deze daar niet volledig van. Groothandels hebben te maken met prijsdruk veroorzaakt door toenemende concurrentie van de overige schakels uit de keten. Deze prijsdruk zorgt ervoor dat ondanks de volumegroei, de prijzen en omzet niet evenredig meegroeien. De omzetgroei blijft de komende jaren achter op de volumegroei. Hierdoor is het sentiment voor groothandels gematigd positief.

Sterke afhankelijkheid van sentiment in de finale markt

Groothandelsbedrijven zijn divers en sterk afhankelijk van het sentiment in de finale markt. Groothandels met een internationale oriëntatie (industrie, kapitaalgoederen, food) profiteren het meest van de toenemende internationale activiteit. Groothandels die zich voornamelijk richten op het binnenland hebben het moeilijk gehad. Groothandels die in groeisectoren actief zijn, zoals bijvoorbeeld de bouwgerelateerde groothandels, profiteren meer van de groei op de binnenlandse markt dan groothandels actief in de consumentenmarkten.

Onderscheidend vermogen

Groothandels ervaren steeds meer concurrentie van andere schakels in de keten. Consumenten doen rechtstreeks zaken met producenten, producenten openen eigen winkels en daarnaast zijn er ook groothandels die zelf een retailkanaal beginnen. Er is sprake van functieverlies in de keten; alle schakels proberen zich te herpositioneren om te overleven. Als de groothandel hier niet op anticipeert is er geen plek in de keten voor de groothandel.

In de zoektocht naar positionering en onderscheidend vermogen is een duidelijke lijn zichtbaar. Groothandels die actief zijn in de consumentenmarkten richten zich steeds meer op het ondersteunen van retailers door het ontwikkelen van volledige collecties, assortimentssamenstelling, verregaande ondersteuning van schapinrichting, gebruik van social media of het zelf ontwikkelen van een eigen merk (en dus een voorbeeld van ketenintegratie). Customer intimacy is vaak een onderscheidend vermogen. Groothandels in het B2C segment houden zich nadrukkelijker bezig met positionering en worden steeds meer “merkwerkers”.

Groothandels in het B2B segment (bouwmaterialenhandel, kapitaalgoederen, metaalrecycling, technische groothandel) focussen zich steeds meer op operational excellence om onderscheidend te zijn. Logistieke oplossingen (bijvoorbeeld door samenwerking), proces optimalisatie en efficiënt warehouse management zijn belangrijk voor dit segment. Sommige groothandels vertonen sterke kenmerken van logistieke dienstverleners met het verschil dat groothandels nog veelal voorraadhoudend zijn.

Langere termijn

Door het veranderende koopgedrag van B2B en B2C moeten groothandels ook een heldere omnichannel strategie hebben. Big Data kunnen vervolgens ingezet worden als verbreding van het huidige verdienmodel. Groothandels met een heldere positionering, duidelijke toegevoegde waarde, een passend verdienmodel en diepgaande kennis van producten hebben goede vooruitzichten. Groothandels die onvoldoende meegaan in de ontwikkelingen hebben te weinig toegevoegde waarde en op termijn is hier weinig ruimte voor in de markt.

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de groothandel

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van groothandelsbedrijven:

  • advisering en begeleiding bij investeringsbeslissingen;
  • advisering in werkkapitaal beheer (debiteurenbeheer, voorraadbeheer, beleggen, valutarisicobeheer, factoring);
  • advisering en begeleiding bij financieringsaanvragen;
  • advisering in dividendbeleid;
  • advisering en begeleiding bij kostprijsberekeningen;
  • advisering en begeleiding bij contracten;
  • advisering en begeleiding bij schadeclaims;
  • conflictbemiddeling;
  • advisering en begeleiding bedrijfsovername

 

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.