Groothandel

Groothandel

Voor groothandels zijn het uitdagende tijden. Klanten blijven thuis, de retailsector, maar ook de non-food groothandel staat onder druk. Winkels moeten flink aan de slag om het tij te keren, maar voor de flexibele aanpakkers zijn er kansen. Online neemt een grote sprong en nieuwe verdienmodellen steken de kop op.

Als tussenhandel van de (non-food en food) detailhandel is de afhankelijkheid groot. Brutomarge was altijd de kritische succesfactor. Actueel inzicht in voorraden en debiteurenbeheer een must. Het blijft ook, of juist, nu met de veranderende markt belangrijk om hier scherp toezicht op te houden.

De Zwolse Adviesgroep staat naast u in het efficiënt inrichten van uw administratie en we geven graag gericht advies.

>> Bekijk hier meer over onze dienstverlening of lees verder.

Zwarien Selles
Laten we vrijblijvend kennismaken
Zwarien SellesRelatiemanager

Accountant en financieel adviseur voor groothandel

Trends en ontwikkelingen

De detail- en groothandel zullen in 2024 licht groeien. Consumenten zijn wat minder pessimistisch. Hoewel het consumentenvertrouwen in februari dit jaar met -27 nog negatief was, is dat een hele verbetering ten opzichte van vorig jaar februari. Toen was het consumentenvertrouwen -44.

De koopkracht van de consument verbetert door hogere cao-lonen en een lagere (kern)inflatie. Dit leidt samen met de krapte op de arbeidsmarkt tot een redelijk stabiele volumeontwikkeling in de meeste deelsectoren.

Producten worden echter niet goedkoper. Veel bedrijven moeten hun prijzen verhogen door hogere operationele kosten. Of ze deze prijsstijgingen volledig kunnen doorberekenen aan de consument hangt sterk af van de concurrentie en de vraag. Groothandels lijken beter in staat om de gestegen kosten door te berekenen dan de detailhandelaren.

De macro-economische vooruitzichten voor 2024 zijn minder slecht dan in 2023, maar ondernemers in de detail- en groothandel blijven veel uitdagingen tegenkomen.

Voor groothandels blijven de geopolitieke spanningen en conflicten zorgen voor uitdagingen, onder andere in transport en afzetkanalen.

(Bron: Rabobank Sectorprognoses)

Advies en ondersteuning van Zwolse Adviesgroep aan de groothandel

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ook bezig met de volgende werkzaamheden voor groothandelsbedrijven. Namelijk advisering en begeleiding bij:

  • investeringsbeslissingen;
  • werkkapitaal beheer (debiteurenbeheer, voorraadbeheer, beleggen, valutarisicobeheer, factoring);
  • financieringsaanvragen;
  • dividendbeleid;
  • bij kostprijsberekeningen;
  • contracten;
  • schadeclaims;
  • conflictbemiddeling;
  • bedrijfsovername

Aan de slag met een accountant en adviseur die weet wat er speelt bij groothandels? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.