Heb ik als ondernemer aan een BV voldoende ?

Heb ik als ondernemer aan een BV voldoende ?
25 april 2023 Gerrit Eenkhoorn

Heb ik als ondernemer aan een BV voldoende? Het antwoord is afhankelijk van meerdere factoren, die voor iedere onderneming specifiek bekeken moeten worden.

Een veel gehoord gezegde is: “één BV is geen BV”. En daar zit een kern van waarheid in. Hierna geven we een aantal argumenten waarom u een onderneming onder kunt brengen in meerdere BV’s.

Risicospreiding over meerdere BV’s

Als u meerdere BV’s heeft, kunt u het risico spreiden over verschillende entiteiten. Als er bijvoorbeeld iets misgaat in één BV, heeft dat niet direct gevolgen voor de andere BV’s. Dit kan helpen om de continuïteit van uw bedrijf te waarborgen.

Beperking aansprakelijkheid

Als de onderneming in één BV is ondergebracht, zijn alle activiteiten en bezittingen van de onderneming blootgesteld aan eventuele claims van schuldeisers. Door de onderneming op te splitsen in meerdere BV’s, kan de aansprakelijkheid worden beperkt tot de desbetreffende BV.

Zo kan bijvoorbeeld onroerend goed worden ondergebracht in een afzonderlijke vennootschap. Let er op dat financieringsafspraken met banken vaak alle BV’s mede aansprakelijk stellen. Dit is een onderhandelingspunt bij het aanvragen van financiering.

Fiscale voordelen meerdere BV’s

Het kan fiscaal voordelig zijn om de onderneming op te splitsen in meerdere BV’s. Hierdoor kan men meerdere keren gebruikmaken van het lagere belastingtarief in de eerste schijf van de vennootschapsbelasting. Ook kan dit leiden tot hogere investeringsaftrek.

Flexibiliteit meerdere BV’s

Het opdelen van een onderneming in meerdere BV’s biedt meer flexibiliteit bij het toetreden of uittreden van aandeelhouders, het aangaan van samenwerkingsverbanden of het overdragen van delen van de onderneming.

Strategische redenen meerdere BV’s

Het opsplitsen van een onderneming kan om strategische redenen worden gedaan. Bijvoorbeeld om verschillende activiteiten in aparte BV’s onder te brengen die zich op specifieke markten richten of om verschillende merken of productlijnen te scheiden.

Overzichtelijkheid BV’s

Als u verschillende activiteiten heeft die niet direct met elkaar te maken hebben, kan het overzichtelijker zijn om deze in aparte BV’s onder te brengen. Zo kunt u beter inzicht krijgen in de prestaties van elk onderdeel van uw bedrijf en eventueel gerichter sturen op groei of kostenbesparing. Dit biedt ook de mogelijkheid om resultaatafhankelijke beloning op te zetten voor management en medewerkers per BV.

Als de BV structuur bestaat, zijn er een aantal aandachtspunten.

  • Zorg er voor dat de winsten in de Werk BV’s worden uitgekeerd naar de Holding. Het komt nogal eens voor dat een Werk BV een zwaar eigen vermogen heeft, terwijl er een forse vordering is op de Holding. Vanuit de beperking van de aansprakelijkheid is dat volstrekt ongewenst. Let er ook op dat iedere Werk BV een redelijke solvabiliteit heeft. Leveranciers beoordelen daarop uw kredietwaardigheid.
  • Het onderbrengen van uw onderneming in meerdere BV’s brengt wel extra kosten en administratieve lasten met zich mee. Het is daarom belangrijk om goed te kijken naar de mogelijke voordelen en nadelen en af te wegen wat het beste past bij uw situatie.
  • Ook zijn er fiscale en juridische aandachtspunten om tot een BV structuur te komen. Het is daarom raadzaam om deskundig advies in te winnen voordat een beslissing wordt genomen.

Zwolse Adviesgroep kan u hierbij deskundig adviseren. Neem geheel vrijblijvend contact met ons op.