Hek rond UBO-register blijft, toegang voor banken hersteld

Hek rond UBO-register blijft, toegang voor banken hersteld
23 juni 2023 Gerrit Eenkhoorn

De gegevens in het zogeheten UBO-register blijven voor het grote publiek achter slot en grendel. Dat heeft het kabinet besloten na een analyse van een arrest van het Europese Hof voor Justitie. Onder meer de Belastingdienst en banken krijgen wel weer toegang.

Privacyzorgen UBO’s

In het register staan gegevens van de ‘ultimate beneficial owners'(UBO’s) van onder meer bv’s. Sinds de start is een deel van de UBO-gegevens voor iedereen in te zien. Dat leidt tot privacyzorgen, onder meer bij familiebedrijven.

Eind vorig jaar heeft het Europese Hof zich erover gebogen en geoordeeld dat de openbaarheid een te grote inbreuk is op de grondrechten van UBO’s. In reactie op dat arrest zijn alle informatieverstrekkingen uit het Nederlandse UBO-register gestaakt. Nu blijkt dat het kabinet het register niet opnieuw voor iedereen openstelt. De toegang wordt beperkt tot drie groepen:

  • bevoegde autoriteiten (zoals de Belastingdienst)
  • meldingsplichtige instellingen (zoals banken) en;
  • partijen die een “legitiem belang”kunnen aantonen.

Het kabinet merkt wel op dat het arrest nadrukkelijk niet gaat over de registratieplicht. De plicht om een UBO in te schrijven blijft dus onverkort gelden.