Hoe scherp moet uw adviseur zijn?

Hoe scherp moet uw adviseur zijn?
23 augustus 2017 Klaas Eenkhoorn

Uiteraard moeten de cijfers kloppen. Als er belangrijke afwijkingen ten opzichte van het verleden in zitten, dan zal uw adviseur die met u bespreken.

Maar waar praat uw adviseur verder met u over ?

Hierna een aantal belangrijke zaken die wij met onze klanten bespreken.

Rechtsvorm:
Past uw onderneming nog in zijn juridische jas ? Moet u in de BV-vorm blijven, of kunt u beter kiezen voor de eenmanszaak of firma ? Of, is het verstandig om van de eenmanszaak naar de BV-vorm te gaan ?
Het komt nogal eens voor dat de resultaten van de BV jaar op jaar mager zijn, of dat er sprake is van verlies. In zo’n situatie kan het fiscaal interessant zijn om de onderneming uit de BV te halen. En dan als eenmanszaak of vennootschap onder firma verder te gaan.
Wij denken daarin graag met u mee. Waarin wij de fiscale kant en de juridische kant (aansprakelijkheid) mee laten wegen.

Financiering:
Is uw zaak juist gefinancierd ? Wat kan daaraan verbeterd worden ?
Veel bedrijfsfinancieringen sluiten niet goed aan bij de activa en bedrijfsactiviteiten. Gevolgen daarvan kunnen zijn: te hoge financieringskosten of voortdurende krapte in de liquiditeit.

Rendement en werkkapitaal:
Presteert uw onderneming voldoende ten opzichte van de branche ? Wat zijn aandachtspunten ?

Bedrijfsopvolging:
Wat kunt u doen om tijdig voor te sorteren op de opvolging ?

Fiscale positie:
Hebt u fiscaal compensabel verlies ? Zorg er dan voor dat dit niet verdampt.
Hebt u een vordering op uw BV ? Wellicht kunt u die afwaarderen ten laste van uw privé inkomen.

Juridische positie:
Zit u in een holdingstructuur ? Benut die structuur dan optimaal, zodat de juridische risico’s minimaal zijn.
Belangrijke aandachtspunten zijn: houdt het eigen vermogen in de dochter BV’s zo licht mogelijk. Zorg dat de dochter BV’s nooit een vordering op de holding BV krijgen. Breng belangrijke activa (panden en machines) onder in de Holding BV. Zorg voor goede rekening courant overeenkomsten.