Hoe scherp moet uw adviseur zijn?

Hoe scherp moet uw adviseur zijn?
23 augustus 2017 Klaas Eenkhoorn

Uiteraard moeten de cijfers van uw onderneming kloppen. Als er belangrijke afwijkingen ten opzichte van het verleden in zitten, dan zal uw adviseur die met u bespreken. Maar waar praat uw adviseur verder met u over?

Bij de Zwolse Adviesgroep is het de standaard dat we onderstaande zaken met onze klanten, regelmatig, bespreken.

Rechtsvorm

Past uw onderneming nog in zijn juridische jas? Moet u in de BV-vorm blijven of kunt u beter kiezen voor de eenmanszaak of firma? Of is het verstandig om van de eenmanszaak naar de BV-vorm te gaan?

Het komt nogal eens voor dat de resultaten van de BV jaar op jaar mager zijn, of dat er sprake is van verlies. In zo’n situatie kan het fiscaal interessant zijn om de onderneming uit de BV te halen. En dan als eenmanszaak of vennootschap onder firma verder te gaan.

Wij denken daarin graag met u mee. Waarin wij de fiscale kant en de juridische kant (aansprakelijkheid) mee laten wegen.

Financiering

Is uw zaak juist gefinancierd? Wat kan daaraan verbeterd worden?
Veel bedrijfsfinancieringen sluiten niet goed aan bij de activa en bedrijfsactiviteiten. Gevolgen daarvan kunnen zijn:

  • te hoge financieringskosten;
  • of voortdurende krapte in de liquiditeit.

Rendement en werkkapitaal

Presteert uw onderneming voldoende ten opzichte van de branche? Wat zijn aandachtspunten?

Bedrijfsopvolging

Wat kunt u doen om tijdig voor te sorteren op de opvolging?

Fiscale positie

Hebt u fiscaal compensabel verlies? Zorg er dan voor dat dit niet verdampt. Hebt u een vordering op uw BV? Wellicht kunt u die afwaarderen ten laste van uw privé inkomen.

Juridische positie

Zit u in een holdingstructuur? Benut die structuur dan optimaal, zodat de juridische risico’s minimaal zijn. Belangrijke aandachtspunten zijn:

  • Houdt het eigen vermogen in de dochter BV’s zo licht mogelijk.
  • Zorg dat de dochter BV’s nooit een vordering op de holding BV krijgen.
  • Breng belangrijke activa (panden en machines) onder in de Holding BV.
  • Zorg voor goede rekening courant overeenkomsten.

Dat mag u als klant verwachten

Deze en nog meer zaken bespreken wij met onze klanten. Wordt u ook graag pro-actief benaderd door uw adviseur? Dan zijn wij de juiste partij voor elkaar.

Gerrit Eenkhoorn
Laten we vrijblijvend kennismaken
Gerrit EenkhoornDirecteur