Hoge raad serveert ‘nieuwe’ box 3 af

Hoge raad serveert ‘nieuwe’ box 3 af
15 februari 2022 Janneke Kreijkes

De opzet van de heffing op spaargeld en beleggingen is in strijd met Europese grondrechten. Dat oordeelt de Hoge Raad in zijn arrest over box 3 ‘nieuwe stijl’. De Hoge Raad heeft zich gebogen over de heffing in de jaren 2017 en 2018.

Fictieve verdeling sinds 2017

Juist in 2017 is het stelsel flink op de schop gegaan. Sindsdien geldt er een fictieve verdeling tussen het rendement op spaargeld en op beleggingen. Ook worden de fictieve rendementspercentages jaarlijks aangepast.

Dankzij het forfait is de heffing onder meer beter uitvoerbaar, zo heeft de overheid steeds betoogd.

Belang overheid t.o.v. inbreuk op Europese grondrechten

Vraag voor de Hoge Raad was of het belang van de overheid om te rekenen met een forfait opwoog tegen de inbreuk die deze belastingheffing maakt op Europese grondrechten. En wat de hoogste rechter betreft is dat niet zo.

Alleen werkelijk rendement belast in box 3

Er is voor het systeem dat sinds 2017 geldt ‘geen toereikende rechtvaardiging’ aan te wijzen. En dat is niet alles: de Hoge Raad bepaalt namelijk dat voor de belastingplichtige in deze zaak alleen het werkelijke rendement belast moet worden in box 3.

Het stelsel volgend zou de man dan dus alleen 30% inkomstenbelasting (tarief in 2017) moeten betalen over het behaalde rendement.

Wat zijn de gevolgen van het arrest?

Grote vraag is nu wat de gevolgen zijn van het arrest. Het ministerie van Financiën moet zich een oordeel gaan vormen over hoe vergelijkbare bezwaren afgehandeld worden. Als daarbij de lijn uit deze zaak wordt gevolgd, zal er mogelijk compensatie moeten volgen.

En dan is er nog de vraag wat er met de heffing in latere jaren moet gebeuren. Want het stelsel waarvan de Hoge Raad nu zegt dat het juridisch niet deugt, is sinds 2017 niet gewijzigd. Het kabinet denkt nog na of belastingplichtigen die geen bezwaar hebben aangetekend ook worden gecompenseerd.

Vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.

Februari 2022