Horeca en recreatie

Horeca en recreatie

Over de administratie en alles wat daarbij komt, behoeven onze cliënten zich geen zorgen te maken. Wij verzorgen de financiële administratie, de loonadministratie, de personeelscontracten, de omzetbelasting enz.

Zwarien Selles
Laten we vrijblijvend kennismaken
Zwarien SellesRelatiemanager

HORECA EN RECREATIE

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de horecasector

Trends en ontwikkelingen

Horeca en recreatie groeit verder, uitdagingen worden groter

De horeca- en recreatiesector is afhankelijk van de ontwikkelingen van de particuliere consumptie. Voor 2019 verwachten wij dat deze verder groeit, al zal dit minder uitbundig zijn dan in 2018. De verwachting is een groei van 4% in 2019. Daarnaast profiteert de sector van een stijging in het inkomende toerisme. Voor 2018 verwachten we dat het aantal toeristen met 1 miljoen toeneemt tot 19 miljoen toeristen. In 2019 zal dit stijgen tot 20 miljoen toeristen.

Uitdagingen in de sector zijn er ook. Zo remt het tekort aan personeel de groei, is er in sommige markten en regio’s sprake van verzadiging en levert de groei van het toerisme ook problemen op rondom de leefbaarheid van gebieden.

De consument verandert en daarmee het aanbod ook. De belangrijkste trends die wij zien, zijn:

 • De consument kiest steeds vaker voor gemak. Dit zorgt voor een hogere ‘buiten-de-deur-consumptie’, waarvan met name fastcasual en bezorgrestaurants profiteren.
 • Men is bereid te betalen voor concepten met een unieke beleving. Consumenten zijn daardoor wel minder merktrouw.
 • Het aanbod neemt sterk toe, zowel door de groei van het aantal ketens als in de transformatie van leegstaand (winkel, kantoor) vastgoed naar foodservice of logies.
 • Prijzen zullen stijgen maar tegelijkertijd komen marges onder druk te staan door een stapeling van effecten, zoals: hogere personeelskosten, BTW verhoging, verhoging van grondstoffen en verhoging van toeristenbelasting (in sommige regio’s).
 • Het aantal toeristische overnachtingen zal verder toenemen, met name door de groei van het inkomende toerisme.
 • Verdere vervaging van grenzen tussen sectoren. Onder andere supermarkten die zich bewegen richting foodservice en vakantieparken die meer dagrecreatie gaan aanbieden.
 • Duurzaamheid wordt in 2019 nog belangrijker. Hierbij staat verduurzaming van vastgoed en voedselverspilling centraal.
 • Verzamelen van data en dit inzetten om toegevoegde waarde te leveren aan gasten, zal steeds belangrijker worden.

(Bron: Rabobank cijfers en trends)

 

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de horecasector

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van de horeca:

 • advisering en begeleiding bij investeringsbeslissingen;
 • advisering en begeleiding bij financieringsaanvragen;
 • advisering in dividendbeleid;
 • advisering en begeleiding bij contracten;
 • advisering en begeleiding bij schadeclaims;
 • conflictbemiddeling
 • advisering en begeleiding bedrijfsovername

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.