Industrie

Industrie

Voor veel industriële ondernemingen in het MKB kan er nog een slag gemaakt worden op het gebied van geautomatiseerde beheersing van de productiekosten. Ook banken en andere kredietverstrekkers hechten er veel waarde aan hoe dit geregeld is. Voor diverse bedrijfstakken worden standaard ERP software pakketten aangeboden, die hierin voorzien. Zwolse Adviesgroep kan u actief ondersteunen bij de keuze en implementatie van deze software.

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de volgende industrietakken:

 • Chemie, kunststof
 • Bouwmaterialen en betonproducten
 • Grafimedia
 • Hout- en meubel
 • Metaal
 • Papier, karton en grafische verwerking
 • Scheepsbouw -en reparatie
 • Textiel, tapijt
 • Uitgeverijsector
 • Verf -en drukinkt industie
 • Voedings- en genotmiddelen

Vooruitzichten gematigd positief

De afgelopen jaren profiteerde de Nederlandse industrie van de aantrekkende export. Deze exportgroei vlakt in 2017 echter af door een lagere mondiale economische groei. Tegelijkertijd valt de impuls van een ‘lagere waarde van de euro’ ten opzichte van andere valuta weg. Omdat de werkgelegenheidsgroei in de industrie in 2017 nog achterblijft bij de productiegroei, nemen de arbeidskosten per eenheid product af. Hierdoor verbetert de Nederlandse concurrentiepositie.
Op de binnenlandse markt heeft de industrie profijt van het aantrekken van de bedrijfsinvesteringen en de stijging van de particuliere consumptie. De overheidsbestedingen tonen ook in 2017 nog weinig ‘dynamiek’. Per saldo is de volumegroei in de industrie in 2017 naar verwachting 1,2% (2016: 2,2%). Bepalend voor de afzetontwikkeling van het individuele bedrijf is vooral de situatie in de eindmarkten die worden bediend.

Uitdagingen in het internationaal krachtenveld

De internationale concurrentie wordt heviger en de eisen van de afnemers worden hoger. De Nederlandse industrie lijkt zich bewust van de uitdagingen. Cruciaal is dat bedrijven hun innovatie-inspanning op peil houden. Want met nieuwe producten of productgeneraties kunnen zij extra vraag genereren én de marktpositie ten opzichte van de internationale concurrentie versterken. Kansrijk is de afzet van producten in landen met een sterke groei van het aantal koopkrachtige consumenten (onder meer China en India). Hierbij dient wel rekening te worden gehouden met de lokale context en ‘smaak’.

Samenwerken in ‘netwerken’

Voor de ontwikkeling van complexe producten zijn steeds meer technische competenties nodig. Zelfs grote ondernemingen kunnen niet al deze competenties bezitten en onderhouden. Daarmee wordt zichtbaar hoe belangrijk het is dat gespecialiseerde toeleveranciers, naast hun specifieke productiecapaciteit, investeren in competenties om onderdelen en producten te ontwikkelen. Hierbij kan aansluiting bij opleidings- en kennisinstituten helpen om nieuwe kennis te genereren.

(bron: Rabobank cijfers en trends) ‎

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de industrie

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van industriële bedrijven:

 • advisering en begeleiding bij investeringsbeslissingen;
 • advisering in werkkapitaal beheer (debiteuren-, voorraadbeheer, beleggen, valutarisicobeheer, factoring);
 • advisering en begeleiding bij financieringsaanvragen;
 • advisering in dividendbeleid;
 • advisering en begeleiding bij kostprijsberekeningen;
 • advisering en begeleiding bij contracten;
 • advisering en begeleiding bij schadeclaims;
 • conflictbemiddeling;
 • advisering en begeleiding bedrijfsovername.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.