Industrie

Accountant en adviseur voor de industrie

De ontwikkelingen in de industrie gaan razendsnel. Belangrijke rol daarin spelen innovatie en duurzame ontwikkelingen. Toch kunnen veel industriële ondernemingen in het MKB nog een flink slag maken in de financiële administratie. Denk aan tijd- en kostenbesparende maatregelen voor de administratie. Maar ook aan bijvoorbeeld de beheersing van de productiekosten.

Banken en andere kredietverstrekkers hechten er ook veel waarde aan hoe dit geregeld is. Voor diverse bedrijfstakken worden standaard ERP software pakketten aangeboden, die hierin voorzien. Zwolse Adviesgroep kan u actief ondersteunen bij de keuze en implementatie van deze software. Waarbij we natuurlijk ook klaar staan voor ander financieel en fiscaal advies.

Zwarien Selles
Laten we vrijblijvend kennismaken
Zwarien SellesRelatiemanager

Financieel advies voor bedrijven in de industrie

Zwolse Adviesgroep staat klaar voor bedrijven in verschillende takken van de industriële sector. Denk onder andere aan:

 • Chemische industrie
 • Machinebouw-industrie
 • Hout- en meubelindustrie
 • Metaalindustrie
 • Papierindustrie
 • Scheepsbouwindustrie
 • Textielindustrie
 • Voedingsmiddelenindustrie

Trends en ontwikkelingen in industrie

De ontwikkelingen in de industrie gaan razendsnel. Innovatie, duurzame ontwikkelingen en de wereldwijde trends spelen daar een belangrijke rol in.

Waar liggen kansen en wat zijn de uitdagingen waar je als ondernemer mee te maken krijgt?

Vooruitzichten industrie 2024

Na een moeizaam 2023 wordt het sentiment in de industrie langzaam beter. Recente PMI-cijfers (Productie Inkoopmanagersindex) laten zien dat de exportpositie licht verbetert en de bedrijven positiever zijn over hun productievooruitzichten.

Voor het komende jaar verwachten we dan ook voor veel deelsectoren binnen de industrie een lichte groei vergeleken met 2023, maar niet voor alle: we verwachten dat de maakindustrie, waaronder de machinebouw en scheepsbouw, beter presteert dan de energie-intensieve chemie en de bouwmaterialen-industrie.

Deze laatste branche wordt ook direct geraakt door de matige vooruitzichten voor de bouw.

Tweedeling

We zien steeds duidelijker een tweedeling ontstaan binnen de industrie: de energie-intensieve bedrijven in de procesindustrie versus de minder energie-intensieve maakindustrie. De concurrentiepositie van de energie-intensieve industrie verslechtert.

De energieprijzen in Nederland zijn gedaald, maar vaak hoger dan in andere landen. Daarnaast kiezen veel landen om hun industrie financieel te ondersteunen. Nederland heeft die keuze niet gemaakt. We delen de zorgen die de afgelopen maanden zijn geuit over het vestigingsklimaat.

Verwachting richting 2025

De vraag naar producten neemt in de loop van dit jaar toe en zet door in 2025. Bedrijven zullen meer gaan investeren in onder andere verduurzamingsmaatregelen. Na een beperkte groei in 2024 zien we de industrie in 2025 verder herstellen, met een verwachte groei van 1,5 procent.

(bron: Rabobank Sectorprognose)

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de industrie

Het verbeteren van processen en investeren in innovatie is wat van de industriële sector gevraagd wordt om toekomstbestendig te zijn en bij te blijven. De Zwolse Adviesgroep staat klaar om u hierbij te voorzien van de nodige data en advies over de te nemen beslissingen.

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking staan wij ook klaar voor advisering en begeleiding van industriële bedrijven bij:

 • investeringsbeslissingen;
 • werkkapitaal beheer (debiteuren-, voorraadbeheer, beleggen, valutarisicobeheer, factoring);
 • financieringsaanvragen;
 • dividendbeleid;
 • kostprijsberekeningen;
 • contracten;
 • schadeclaims;
 • conflictbemiddeling;
 • bedrijfsovername.

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.