Industrie

Industrie

De ontwikkelingen in de industrie gaan razendsnel. Belangrijke rol daarin spelen innovatie en duurzame ontwikkelingen. Toch kunnen veel industriële ondernemingen in het MKB nog een flink slag maken in de financiële administratie. Denk aan tijd- en kostenbesparende maatregelen voor de administratie. Maar ook aan bijvoorbeeld de beheersing van de productiekosten.

Banken en andere kredietverstrekkers hechten er ook veel waarde aan hoe dit geregeld is. Voor diverse bedrijfstakken worden standaard ERP software pakketten aangeboden, die hierin voorzien. Zwolse Adviesgroep kan u actief ondersteunen bij de keuze en implementatie van deze software. Waarbij we natuurlijk ook klaar staan voor ander financieel en fiscaal advies.

Zwarien Selles
Laten we vrijblijvend kennismaken
Zwarien SellesRelatiemanager

Financieel advies voor bedrijven in de industrie

Zwolse Adviesgroep staat klaar voor bedrijven in verschillende takken van de industriële sector. Denk onder andere aan:

 • Chemische industrie
 • Machinebouw-industrie
 • Hout- en meubelindustrie
 • Metaalindustrie
 • Papierindustrie
 • Scheepsbouwindustrie
 • Textielindustrie
 • Voedingsmiddelenindustrie

Trends en ontwikkelingen in industrie

De ontwikkelingen in de industrie gaan razendsnel. Innovatie, duurzame ontwikkelingen en de wereldwijde trends spelen daar een belangrijke rol in.

Waar liggen kansen en wat zijn de uitdagingen waar je als ondernemer mee te maken krijgt?

Vooruitzichten industrie

De vooruitzichten voor de industrie zijn ‘neutraal’ te noemen. Men verwacht geen forse groei, maar ook geen stevige daling. Dit blijkt onder meer uit de voor de industrie belangrijke indicatoren zoals orderintake, voorraadposities, producentenvertrouwen en afzet- en inkooprijzen.

Deze indicatoren laten namelijk afwisselend een klein plusje of klein minnetje zien. Zo blijven ondernemers in de industrie overwegend positief en merken ze dat de toeleveringsketens beter functioneren. De orderpositie verslechtert echter, zowel op de binnenlandse als buitenlandse markt.

De productie neemt dan wel weer toe bij een afnemende orderpositie, al blijft de vraag voor hoelang. Daarnaast neemt de inflatie af. Dit zien we terug in minder snel stijgende inkooprijzen, maar ook in de afzetprijzen. De energieprijzen liggen historisch gezien weliswaar nog steeds op een erg hoog niveau, maar zijn wel veel sneller gedaald dan eerder gedacht. Een mix van signalen die een neutraal vooruitzicht bieden voor de industrie.

Maar, dé industrie bestaat niet. De prognoses (van de Rabobank) voor de deelsectoren laten dan ook behoorlijke verschillen zien. De energie-intensieve sectoren krimpen en hebben het lastig in de concurrentie met andere landen. De machinebouw en elektrotechnische bedrijven laten ook in 2023 weer een mooie groei zien. De transportindustrie veert op na een moeilijk jaar met grote problemen in de toelevering. En de situatie voor de bouwgerelateerde industrie is moeilijk te voorspellen door de onzekerheid over het doorgaan van bouwprojecten.

(bron: Rabobank Sectorprognose)

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de industrie

Het verbeteren van processen en investeren in innovatie is wat van de industriële sector gevraagd wordt om toekomstbestendig te zijn en bij te blijven. De Zwolse Adviesgroep staat klaar om u hierbij te voorzien van de nodige data en advies over de te nemen beslissingen.

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking staan wij ook klaar voor advisering en begeleiding van industriële bedrijven bij:

 • investeringsbeslissingen;
 • werkkapitaal beheer (debiteuren-, voorraadbeheer, beleggen, valutarisicobeheer, factoring);
 • financieringsaanvragen;
 • dividendbeleid;
 • kostprijsberekeningen;
 • contracten;
 • schadeclaims;
 • conflictbemiddeling;
 • bedrijfsovername.

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.