Industrie

Industrie

Voor veel industriële ondernemingen in het MKB kan er nog een slag gemaakt worden op het gebied van geautomatiseerde beheersing van de productiekosten. Ook banken en andere kredietverstrekkers hechten er veel waarde aan hoe dit geregeld is. Voor diverse bedrijfstakken worden standaard ERP software pakketten aangeboden, die hierin voorzien. Zwolse Adviesgroep kan u actief ondersteunen bij de keuze en implementatie van deze software.

Zwarien Selles
Laten we vrijblijvend kennismaken
Zwarien SellesRelatiemanager

Zwolse Adviesgroep verleent haar diensten aan kleine en middelgrote ondernemingen in de volgende industrietakken:

 • Chemie, kunststof
 • Bouwmaterialen en betonproducten
 • Grafimedia
 • Hout- en meubel
 • Metaal
 • Papier, karton en grafische verwerking
 • Scheepsbouw -en reparatie
 • Textiel, tapijt
 • Uitgeverijsector
 • Verf -en drukinkt industie
 • Voedings- en genotmiddelen

Trends en ontwikkelingen

Industrie blijft groeien, maar minder dan laatste twee jaren

2018 was een fantastisch jaar voor de industrie: omzetten groeiden, afzetprijzen stegen en investeringen lagen op een ongekend hoog niveau. Voor vrijwel alle deelsectoren was de groei op de thuismarkt groter dan in het buitenland.

In 2019 blijft de industrie groeien maar duidelijk minder hard. De Rabobank verwacht voor 2019 een groei van 1,6%. Bovendien verwachten we dat de verschillen tussen bedrijven en deelsectoren binnen de industrie groter worden.

De industrie groeit al acht kwartalen op rij. Ook in 2019 verwachten we groei, maar minder dan in 2018 en 2017. De belangrijkste redenen voor deze verminderde groei zijn:

 • De Nederlandse industrie is zeer afhankelijk van export naar Duitsland. Het producentenvertrouwen in Duitsland daalt.
 • Onzekerheden over de gevolgen van Brexit en internationale handelsoorlogen.
 • Het personeelstekort wordt steeds beter voelbaar in diverse sectoren van de industrie.

De verschillen in groei tussen sectoren worden groter. We verwachten minder hoge groeicijfers voor de transportmiddelenindustrie en de papier- en grafische industrie. De hightech-industrie zal naar verwachting bovengemiddeld groeien.

(bron: Rabobank cijfers en trends)

Dienstverlening Zwolse Adviesgroep binnen de industrie

Naast diensten op het gebied van accountancy, fiscale zaken en salarisverwerking houden wij ons ondermeer bezig met de volgende werkzaamheden ten behoeve van industriële bedrijven:

 • advisering en begeleiding bij investeringsbeslissingen;
 • advisering in werkkapitaal beheer (debiteuren-, voorraadbeheer, beleggen, valutarisicobeheer, factoring);
 • advisering en begeleiding bij financieringsaanvragen;
 • advisering in dividendbeleid;
 • advisering en begeleiding bij kostprijsberekeningen;
 • advisering en begeleiding bij contracten;
 • advisering en begeleiding bij schadeclaims;
 • conflictbemiddeling;
 • advisering en begeleiding bedrijfsovername.

 

Wilt u meer informatie? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op.