IT toepassing op de administratie (1)

IT toepassing op de administratie (1)
23 augustus 2017 Klaas Eenkhoorn

Henk runt een autohandel. Het bedrijf groeit hard en de administratie ook. De verkoopfacturen maakt hij in excel. De benodigde autogegevens haalt hij handmatig uit de inkoopfacturen. De berekening van de btw/bpm maakt hij met behulp van excel. Zijn boekhouder houdt de administratie bij in een boekhoudprogramma. De verkoopfacturen, inkoopfacturen en bankmutaties voert hij handmatig in. Daarnaast houdt hij in excel een autoboek bij.

Henk vindt zijn administratie te omslachtig, er zit veel dubbel werk in en er ontstaan verschillen met het autoboek. En Henk heeft geen inzicht in zijn maandresultaten.

Henk verzocht ons om advies over zijn administratie en maandrapportage.

Op ons advies heeft Henk zijn administratie nu als volgt opgezet. De auto inkopen worden vastgelegd in autoflex. Vanuit dit pakket maakt Henk nu zijn verkoopfacturen aan, waarbij alle autogegevens automatisch worden overgenomen inclusief de btw/bpm berekening. Het autoboek en de voorraadadministratie zijn nu altijd actueel. Autoflex hebben we gekoppeld aan exact online, waarbij de inkopen en verkopen automatisch worden geboekt in de administratie. De bankmutaties worden ingelezen in exact online en grotendeels automatisch geboekt.

Henk en zijn boekhouder besparen nu ongeveer 50% tijd op de boekhouding. Henk kan maandelijks zijn resultaten zien in exact.

Henk kan nu doorgroeien in omzet en heeft altijd inzicht in zijn resultaten.