Juridische advisering

Het begrip ‘juridische zaken’ heeft voor ondernemers vaak een wat negatieve lading. Dit hoeft echter niet zo te zijn, zolang u maar goed voorbereid bent.

Bent u goed voorbereid, dan hoeft u niet tegen juridische zaken op te zien. Dus: hoe zit het met de (privė-)aansprakelijkheid? Heeft u de risico’s in kaart? Zijn zaken goed vastgelegd? En als er sprake is van een conflict, is alles dan zo vastgelegd dat u lange, kostbare procedures kunt voorkomen?

 

De Zwolse Adviesgroep kan ondernemers o.a. adviseren over en begeleiden bij:

  • De keuze van de juridische bedrijfsstructuur en de rechtsvorm van de onderneming.
  • Het opstellen van dienstverlenings- en leveringsvoorwaarden.
  • Het afsluiten van contracten (bijv. arbeids-, huur- en verkoopcontracten).
  • Vastlegging van contractuele afspraken.
  • Civiele procedures (bijv. Schadeprocedure).
Gerrit Eenkhoorn
Laten we vrijblijvend kennismaken
Gerrit Eenkhoorn Directeur

Conflictsituatie, ga voor mediation

Als ondernemer kunt u in een conflictsituatie terechtkomen. Denk aan als er een bestuurlijke impasse ontstaat binnen uw organisatie. Maar ook bij uittreding van een partner of vennoot uit het bedrijf ligt een conflict al snel op de loer.

Hoe langer die conflicten duren, hoe moeilijker het is om er in onderling overleg uit te komen. Wat dan vaak volgt, is de gang naar de rechter. Met als gevolg lange, slepende procedures die naast veel energie vaak ook (onnodig) veel geld kosten. Juist daarom is het van belang op tijd te beginnen met mediation.

 

Mediation: wat kan ik verwachten?

Het doel van mediation is om conflicten op te lossen, zonder gang naar de rechter. Bij mediation praten we met beide partijen. Vanuit het standpunt van beide partijen, bekijken we de situatie. We schatten in of mediation kansrijk is om tot een oplossing te komen.

Als blijkt dat het zinvol is om mediation in te zetten, dan kunt u op ons rekenen. Wat wij voor u kunnen doen, is:

  • adviseren over de (on)mogelijkheden van conflictbemiddeling;
  • begeleiding in het bemiddelingstraject;
  • voeren van onderhandelingen;
  • zorgen voor goede vastlegging van de afspraken.

Met onze bedrijfskundige achtergrond helpen we niet alleen bij deze vorm van conflictoplossing, maar zijn we ook inhoudelijk sterk.

Ervaring met bedrijfsconflicten

Vanuit onze accountancy en adviespraktijk hebben we veel ervaring met dit soort situaties. Graag kijken we met een open en objectieve blik naar uw uitdaging. Het doel ervan is helder: een oplossing vinden waar beide partijen mee kunnen leven, zonder tussenkomst van de rechter.

Toch een rechtszaak

Mocht een conflictsituatie toch resulteren in een rechtszaak, dan heeft de Zwolse Adviesgroep ervaring om u ook hierin te begeleiden en te adviseren. Dit natuurlijk waar nodig in nauw overleg met uw advocaat. We zorgen voor een kritische blik, leveren uw advocaat de juiste nodige stukken van uw bedrijf en helpen u om de juridische stukken door te nemen, te bevatten en te bepalen of we de juiste informatie delen met de rechter. Want uiteindelijk kent u uw eigen bedrijf het beste.

Kampt u met een juridisch vraagstuk?

Heeft u hulp nodig bij een conflict? Wilt u hier eens over in gesprek?Neem vrijblijvend contact met ons op, dan kunnen we dit bespreken. Bel: 038 – 38 54 933 of stuur een e-mail met uw vraag naar zam.genemuiden@zwolse-adviesgroep.nl.

Uiteraard gaan wij zeer discreet om met uw vraagstuk.