Juridische advisering

Bij juridische zaken speelt het begrip aansprakelijkheid een belangrijke rol. De Zwolse Adviesgroep kan de ondernemer in dit kader adviseren op onder meer de volgende gebieden: rechtsvorm van de onderneming, dienstverlenings- en leveringsvoorwaarden evenals vastlegging van contractuele afspraken.
Als ondernemer kunt u in een conflictsituatie terechtkomen, die resulteert in een rechtszaak. Als Zwolse Adviesgroep hebben wij ervaring om u hierin te begeleiden en te adviseren. Een en ander in nauw overleg met uw advocaat.

Het nadeel van rechtszaken is dat ze lange tijd duren, onzekerheid opleveren en veel geld kosten. Het kan daarom verstandig zijn om door middel van mediation het conflict bij te leggen. Uiteraard is daar wel de wil van beide partijen voor nodig. In dat geval kan de Zwolse Adviesgroep u vertegenwoordigen in de onderhandelingen.

Zwolse Adviesgroep kan u van dienst zijn bij de :

  • Advisering en begeleiding bij de keuze van de juridische bedrijfsstructuur en de rechtsvorm;
  • Advisering en begeleiding bij civiele procedures;
  • Overige juridische vraagstukken.

Voor meer informatie kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.

Arie van de Ruitenbeek
Laten we vrijblijvend kennismaken
Arie van de RuitenbeekRelatiemanager