Kennisgroepstandpunt over vergoeding opladen auto van de zaak

Kennisgroepstandpunt over vergoeding opladen auto van de zaak
23 juni 2023 Gerrit Eenkhoorn

De Kennisgroep loonheffing algemeen heeft de vraag beantwoord welke vergoeding een werkgever onbelast mag geven aan de werknemer die de auto van de zaak bij zijn woning oplaadt.

De casus

De kennisgroep was de volgende casus voorgelegd. Aan een werknemer is een elektrische auto ter beschikking gesteld. De werknemer laadt de auto bij zijn woning op. Voor het jaar 2023 geldt een prijsplafond voor alle huishoudens en andere afnemers met een kleinverbruikersaansluiting op  elektriciteits- en gasnet of een aansluiting op een warmtenet.

Het prijsplafond voor elektriciteit bedraagt (inclusief belasting) € 0,40 per kWh tot een gebruik van 2900 kWh. Voor het energieverbruik boven het plafond betalen huishoudens en andere kleinverbruikers het tarief uit hun energiecontract.

Hoe hoog is de vergoeding die werkgever onbelast mag betalen?

De vraag is hoe hoog de vergoeding is die de werkgever onbelast mag betalen aan de werknemer. De werkgever kan een onbelaste vergoeding geven voor de werkelijke uitgaven van de werknemer (intermediaire kosten) of met hem een onbelaste zakelijke transactie sluiten.

Werkelijke kosten: De werkgever mag de integrale kostprijs van de elektriciteit onbelast vergoeden aan de werknemer.

Integrale kostprijs

De integrale kostprijs wordt bepaald door de variabele kosten van de werknemer te delen door het aantal door de werknemer verbruikte kWh. Tot die kosten kan ook een evenredig deel van de afschrijving van zonnepanelen behoren. Het prijsplafond voor energie kan de integrale kostprijs verlagen.

Zakelijke transactie: Als een werkgever en een werknemer afspraken maken over de doorlevering van energie onder zakelijke voorwaarden dan vindt deze transactie ook plaats buiten de loonsfeer.

Bij deze zakelijke transactie kan de werknemer ook de door zonnepanelen opgewekte energie meeleveren.

Bron: Belastingdienst, 2 mei 2023.