‘Korting’ op gebruikelijk loon van dga vervalt

‘Korting’ op gebruikelijk loon van dga vervalt
17 november 2022 Janneke Kreijkes

U als dga mag straks bij het vaststellen van uw gebruikelijk loon geen rekening meer houden met de zogeheten doelmatigheidsmarge. De vuistregel is dat uw gebruikelijk loon voor de loonaangifte gelijk moet zijn aan het loon van een werknemer ‘in de meest vergelijkbare dienstbetrekking’.

Gebruikelijk loon

U mag het gebruikelijk loon dan – nu nog – stellen op 75% van dit salaris. Dit is de doelmatigheidsmarge. In de voorjaarsnota heeft het kabinet al besloten dat deze marge verhoogd zou worden van 75% naar 85%. Maar uit de Prinsjesdag-stukken blijkt dat het voorstel nu is om deze ‘korting’ helemaal af te schaffen.

Meer belasting betalen

Waarschijnlijk gebeurt dat al met ingang van 2023, dat is op het moment van schrijven nog niet helemaal zeker. Voor dga’s die de doelmatigheidsmarge nu gebruiken, betekent dit dat zij een hoger salaris moeten opgeven in de loonaangifte en dus meer belasting moeten gaan betalen.

Het kabinet zegt dat de ingreep meer ‘neutraliteit’ moet brengen in het belastingvoorstel. Want het loon van de dga loopt nu echt gelijk met een werknemer met een vergelijkbare functie.