Loket SDE++ is open

Loket SDE++ is open
23 juni 2023 Gerrit Eenkhoorn

Om stappen te zetten in duurzame energie zijn er verschillende subsidiepotjes beschikbaar voor ondernemingen. Een belangrijke regeling is de zogeheten SDE++, die wordt uitgevoerd door de RVO.

Openstellingronde SDE++

De regeling werkt met verschillende openstellingsrondes, waarvan de eerste op 6 juni 2023 is gestart. Er zit in totaal € 8 miljard in de pot dit jaar.

Stimulans voor gebruik duurzame energie

Met de SDE++ wil de overheid ondernemingen stimuleren om meer duurzame energie te gebruiken. De regeling geeft subsidie voor projecten die hernieuwbare energie produceren of CO2-verminderende technieken toepassen.

Dit jaar zitten er voor het eerst ‘hekjes’ in de SDE++. Met een hekje rond een deel van het budget wordt een minimaal bedrag voor een specifieke categorie gereserveerd. De hekjes beslaan drie categorieën:

  • Lagetemperatuurwarmte (zoals zon- en aquathermie)
  • Hogetemperatuurwarmte (zoals ultradiepe geothermie en elektrische boilers) en;
  • Moleculen (zoals groen gas en hernieuwbare brandstoffen).

Voor alle drie de categorieën is € 750 miljoen gereserveerd.