Mag ik mijn werknemers onbeperkt personeelskorting geven voor het kopen van onze eigen producten?

Mag ik mijn werknemers onbeperkt personeelskorting geven voor het kopen van onze eigen producten?
23 juni 2023 Gerrit Eenkhoorn

U mag zelf bepalen of en hoeveel korting u geeft aan uw werknemers. Wel zijn er grenzen aan de korting die u onbelast, dus zonder heffing van loonbelasting, mag geven. Op personeelskortingen die uw werknemers krijgen als zij artikelen van uw bv kopen, is namelijk de werkkostenregeling (wkr) van toepassing.

Gerichte vrijstelling, korting onbelast

Onder de werkkostenregeling geldt voor kortingen op branche-eigen producten een zogeheten gerichte vrijstelling. Dit houdt in dat een korting onbelast kan blijven als u deze aanwijst als ‘eindheffings bestanddeel’ en de korting niet hoger is dan 20% van de consumentenprijs van het product.

Maximale korting

Hierbij geldt een maximale korting van € 500 per werknemer per kalenderjaar. Als de korting hoger is dan 20% of de totale korting per werknemer per kalenderjaar meer dan € 500 bedraagt, dan geldt de gerichte vrijstelling niet.

Is het totaal van de aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen hoger dan de ‘vrije ruimte’? Dan moet u over het meerdere 80% belasting betalen.

Bij kortingsactie nog 20%

Geldt er een kortingsactie voor de producten van de onderneming, dan daalt ook de waarde in het economische verkeer. Het is daardoor mogelijk om medewerkers alsnog maximaal 20% korting te geven op het reeds afgeprijsde product. De kortingsactie staat deze voorwaarde dan niet in de weg.