Mediation

Soms zijn er conflicten waar u moeilijk zelf uitkomt. Hoe langer die conflicten duren, hoe moeilijker het is om er in onderling overleg uit te komen. Wat dan vaak volgt is de gang naar de rechter. Het gevolg daarvan? Lange, slepende procedures. Die kosten naast veel energie ook (vaak onnodig) veel geld.

Zit u midden in een zakelijk conflict? Of dreigt er een conflict te ontstaan? Informeer dan eens naar de mogelijkheden op het gebied van mediation.

Zwarien Selles
Laten we vrijblijvend kennismaken
Zwarien SellesRelatiemanager

Wat houdt mediation in?

Mediation houdt de dialoog levend. Het doel van mediation is om conflicten op te lossen, zonder gang naar de rechter. Bij mediation praten we met beide partijen. Vanuit het standpunt van beide partijen, bekijken we de situatie. We schatten in of mediation kansrijk is om tot een oplossing te komen.

Als blijkt dat het zinvol is om mediation in te zetten, dan kunt u op ons rekenen. Dat begint al bij het adviseren over wat de (on)mogelijkheden van conflictbemiddeling zijn. Maar ook als het aankomt op begeleiding in het bemiddelingstraject, het voeren van onderhandelingen of het zorgen voor goede vastlegging van de afspraken staan we voor u klaar.

Voordelen van Mediation

Een conflict is natuurlijk nooit prettig. Maar soms is het niet te voorkomen. In dat geval biedt de inzet van mediation een aantal belangrijke voordelen:

  • Vanuit onze achtergrond helpen we niet alleen bij deze vorm van conflictoplossing, maar zijn we ook inhoudelijk sterk
  • Mediation heeft zowel oog voor het zakelijke als menselijk aspect
  • Mediation is vele malen voordeliger dan de gang naar de rechter
  • Mediation zorgt doorgaans sneller voor een oplossing

Wanneer mediation inzetten?

Mediation is voor uiteenlopende zaken in te zetten. Bijvoorbeeld wanneer er een bestuurlijke impasse ontstaat binnen uw organisatie. Maar ook bij uittreding van een partner of vennoot uit het bedrijf ligt een conflict al snel op de loer. Juist daarom is het van belang op tijd de stap naar mediation te zetten.

Vanuit onze accountancy en adviespraktijk hebben we veel ervaring met dit soort situaties. Graag kijken we met een open en objectieve blik naar uw uitdaging. Het doel ervan is helder: een oplossing vinden waar beide partijen mee kunnen leven, zonder tussenkomst van de rechter.

Hoe kunnen we u helpen?

We staan voor u klaar. Wilt u, geheel vrijblijvend, weten wat we voor u kunnen betekenen?  Bel ons op 038 – 38 54 933 of neem contact met ons op via het formulier.

Uiteraard gaan we zeer discreet om met uw vraagstuk.