Kamer: meer tijd voor aflossing belastingschuld

Kamer: meer tijd voor aflossing belastingschuld
4 juni 2022 Janneke Kreijkes

De overheid moet flexibeler omgaan met ondernemers die hun uitgestelde belastingschuld aflossen. Die roep klinkt in de Tweede Kamer en bij ondernemingsverenigingen. Door meer maatwerk moeten ‘onnodige’ faillissementen worden voorkomen.

Vijf jaar voor afbetalen schuld

Massa’s ondernemingen hebben in de coronacrisis de belastingbetaling uitgesteld. Zij moeten die schuld uiterlijk vanaf 1 oktober 2022 gaan terugbetalen. Daarvoor hebben zij vijf jaar de tijd.

Aflossingstermijn naar 10 of 20 jaar

De Tweede Kamer wil dat het kabinet de terugbetalingstermijn flink verlengt, om zo te voorkomen dat ondernemingen met toekomstperspectief in de problemen komen door het strenge terugbetalingsregime.

De Tweede Kamer wil daarom dat het kabinet scenario’s opstelt waarbij de aflossingstermijn naar 10 of 20 jaar gaat.

Maatwerk

Ondernemingsverenigingen en gemeentes pleiten voor maatwerk voor ondernemingen in de schulden. Zo zou de aflossingstermijn verlengd moeten worden voor ondernemingen voor wie het terugbetalingsregime te hard uitpakt.

Ook zou het mogelijk moeten zijn dat UWV soms de betaling van de transitievergoeding aan werknemers overneemt bij een onderneming in zwaar weer. Dat zou een doorstart kansrijker kunnen maken.