Meewerkende partner in de bv kan fiscaal voordeel opleveren

Meewerkende partner in de bv kan fiscaal voordeel opleveren
23 juni 2023 Gerrit Eenkhoorn

Als dga van uw bv bent u werknemer en werkgever tegelijk. De bv zou daarmee ook uw partner in dienst kunnen nemen. Dat kan fiscaal voordeel opleveren, maar er zijn wel de nodige regels om rekening mee te houden.

Als uw partner bij de bv komt werken, geldt in vrijwel alle gevallen het gebruikelijk loon. Dat is ook precies waar het fiscale voordeel voor de bv zit. Een betaling aan de partner verlaagt de winst, waardoor de bv dus minder vennootschapsbelasting betaalt. Maar daar mag u geen ongebreidelde kostenpost van maken: het loon van de partner moet redelijk zijn voor de werkzaamheden.

Gebruikelijk loon

De gebruikelijkloonregeling schrijft voor dat er daarbij gekeken moet worden naar het salaris van iemand in de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’. Als uw partner niet als directeur optreedt, maar een andere functie heeft, hoort daar dus ook een navenant salaris bij voor de loonaangifte.

Gezagsverhouding

De partner heeft een dienstbetrekking bij de bv en net zoals bij een baan elders dus ook recht op de arbeidskorting. De bv houdt loonheffingen in op het loon en draagt die af.

In veel gevallen zal het wel gaan om een fictieve dienstbetrekking. Voor een ‘echte’ dienstbetrekking is namelijk één van de eisen dat er ook een gezagsverhouding is tussen werkgever en werknemer. En zo’n gezagsverhouding is tussen u en uw partner niet zo eenvoudig aan te tonen.

Bij een fictieve dienstbetrekking is de partner niet verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen, zoals de WW. De bv hoeft dan ook bij het loon van de partner geen rekening te houden met deze premies.