Meld bespaarmaatregelen uiterlijk 1 december 2023

Meld bespaarmaatregelen uiterlijk 1 december 2023
23 juni 2023 Gerrit Eenkhoorn

Een deel van het bedrijfsleven is sinds 1 juli 2019 verplicht om maatregelen te nemen om energie te besparen. Het gaat om ondernemingen met een verbruik van minstens 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas.

Informatieplicht energiebesparing

Zij moeten ook voldoen aan de informatieplicht energiebesparing. Ofwel: rapporteren bij uitvoerder RVO welke bespaarmaatregelen zij hebben genomen. Dit jaar moet dat opnieuw, op uiterlijk 1 december 2023.

De bedoeling van de informatieplicht is dat het mkb bewuster omgaat met energie. Dat kan met simpele maatregelen, maar soms zijn grotere ingrepen nodig. De stelregel is dat die maatregelen zich binnen vijf jaar moeten terug verdienen.

Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing

Om gemakkelijker aan de energiebesparingsverplichting te voldoen, is voor verschillende bedrijfstakken een Erkende Maatregelenlijst (ML) opgesteld. Deze lijsten zijn te vinden op de website van de RVO. In de EML staan energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

De EML bestaat uit drie onderdelen; gebouwen, faciliteiten en processen. Ondernemingen voldoen automatisch aan de energiebesparingsverplichting als ze alle erkende maatregelen doorvoeren die van toepassing zijn.