Meldingsplicht grensoverschrijdende constructie

Meldingsplicht grensoverschrijdende constructie
6 november 2021 Janneke Kreijkes

Sinds 1 januari 2021 moeten accountants en belastingadviseurs, maar ook belastingplichtigen die niet (samen)werken met een intermediair grensoverschrijdende constructies melden bij de Belastingdienst. Deze meldingsplicht is onderdeel van de Europese richtlijn tegen belastingontwijking. 

Wanneer grensoverschrijdende constructie?

Er is sprake van een grensoverschrijdende constructie bij constructies die lopen tussen twee EU-lidstaten of tussen een lidstaat en een land buiten de Europese Unie. Een lijst van de kenmerken is te vinden in de richtlijn DAC6. Daarnaast is er een Leidraad meldingsplichtige grens-overschrijdende constructies beschikbaar gesteld met daarin een aantal voorbeelden van meldingsplichtige constructies.

Portaal voor melden

Voor het melden van grensoverschrijdende constructies heeft de Belastingdienst een portaal opgezet. Om in te loggen op dit portaal heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 of hoger nodig. Zelfstandigen zonder personeel of kleine zelfstandigen die geen gebruikmaken van eHerkenning, kunnen een gebruikersnaam en wachtwoord aanvragen op het portaal.

Let op: u moet de melding doen binnen 30 dagen nadat de constructie gereed is voor implementatie. De boete voor het niet (tijdig) melden kan oplopen tot € 870.000.

Vragen hierover? Neem gerust contact met ons op.