Nieuwsbrief Zwolse Adviesgroep 2020-no. 01

Nieuwsbrief Zwolse Adviesgroep 2020-no. 01
8 januari 2020 Marleen Haring

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingplan/belastingwijzigingen-voor-ons-allemaal