Onderhandelen met de belastingdienst

Onderhandelen met de belastingdienst
23 augustus 2017 Klaas Eenkhoorn

Egbert heeft een reparatiebedrijf. Hij besteedt te weinig aandacht aan zijn administratie. Er volgt een belastingcontrole, waaruit forse correcties komen. Hij krijgt over een periode van 5 jaren een bijtelling voor 2 auto’s toegerekend (ongeveer € 60.000 loonheffing per jaar exclusief boete). Daarnaast een forse omzetbijtelling over 5 jaren, wat een vermogen kost aan loonheffing en omzetbelasting.

Egbert heeft ons gevraagd te onderhandelen met de inspecteur.
Na een aantal besprekingen met de belastingdienst, gedurende een periode van ongeveer een jaar, konden we tot een vaststellingsovereenkomst komen met de belastingdienst. Daarin werden een aantal afspraken vastgelegd, die tot gevolg hadden dat Egbert de totale belastingclaim over 5 jaren kon afkopen voor € 45.000 inclusief boete en rente. Tevens werd daarin een betalingsregeling overeengekomen.