Ook Hof laat UBO-register open

Ook Hof laat UBO-register open
15 februari 2022 Janneke Kreijkes

Het Nederlandse ‘UBO-register’ mag ook van het gerechtshof ongewijzigd openblijven. Het hof ziet geen aanleiding om het register buiten werking te stellen in afwachting van een oordeel van het Europese Hof van Justitie, omdat de UBO’s op korte termijn geen ‘ernstige’ schade lijden.

Aanpakken witwassen

Het UBO-register is onderdeel van een Europese richtlijn die witwassen moet aanpakken. In het register komen gegevens van de ‘ultimate beneficial owners’ (UBO’s) van onder meer bv’s.

Organisaties en ondernemingen die vóór 27 september 2020 al bestonden hebben nog tot 27 maart 2022 de tijd om een UBO in te schrijven, maar nieuwe inschrijvers moeten al direct een UBO opgeven.

Registratie UBO verplicht

Registratie van de UBO is verplicht en een deel van de gegevens van de UBO is tegen een kleine betaling voor iedereen in te zien. Zeker tegen dat laatste lopen critici van het register te hoop.

Rechtszaak tegen UBO-register i.v.m. privacy

Tegen het UBO-register is een rechtszaak aangespannen door Privacy First, een organisatie die strijdt voor het recht op privacy. De organisatie wil dat de rechter het register buiten werking stelt, omdat het in strijd is met de Europese grondrechten. Eerder wees de voorzieningenrechter de vorderingen af. En ook bij het hof kreeg de organisatie dus nul op het rekest.

Openbaarheid van gegevens

Privacy First voerde tijdens de rechtszaak aan dat UBO’s schade lijden door de gedeeltelijke openbaarheid van hun gegevens. Bijvoorbeeld omdat zij daardoor het risico lopen op inbraken en ontvoeringen.

De organisatie vroeg het gerechtshof om het Nederlandse register tijdelijk buiten werking te stellen, totdat het Europese Hof zich heeft uitgesproken over de geldigheid ervan. Dit oordeel wordt medio 2022 verwacht.

Tijdelijk buiten werking stellen niet nodig

Volgens het gerechtshof was het echter niet aannemelijk dat UBO’s op korte termijn ernstige schade lijden, waardoor het tijdelijk opschorten van Europese regels noodzakelijk zou zijn.

Vraag als UBO om afscherming van gegevens

Het hof wees er op dat UBO’s relatief eenvoudig kunnen vragen om afscherming van hun gegevens bij de Kamer van Koophandel (KvK). Zodra een UBO daar om vraagt, moet de KvK de gegevens volgens de wet direct afschermen. De afscherming eindigt als de KvK het verzoek definitief afwijst. In de tussentijd zijn de persoonlijke gegevens niet openbaar voor het publiek, maar wel voor autoriteiten.

Februari 2022