Over de Zwolse Adviesgroep

Onze vakgebieden

Als accountants- en adviesorganisatie biedt de Zwolse Adviesgroep een breed dienstenpakket aan. Wij zijn actief in accountancy, belastingadvies, consultancy en financieel advies.

Onze cliënten

Onze cliënten zijn kleine en middelgrote ondernemingen en non-profitorganisaties.

Geschiedenis

In 1965 begon Wijlen Kornelis Eenkhoorn zijn eigen accountantskantoor in Genemuiden. In de zeventiger jaren werden diverse kantoren overgenomen in Overijssel. Begin jaren tachtig werden deze kantoren samengevoegd onder de naam de Zwolse Accountants Maatschap.

In 1988 en 1989 werden Accountantskantoor Mol en Partners B.V. en Accountantskantoor Van Schaik en Partners B.V. te Amsterdam overgenomen.

Genoemde kantoren zijn organisatorisch opgenomen in de Zwolse Adviesgroep.

Onze missie

Wij bekijken uw zaak van alle kanten. Zowel bij onze dienstverlening op het gebied van ‎accountancy, fiscale werkzaamheden als advisering. Kiest u voor de Zwolse ‎Adviesgroep, dan kiest u voor actieve begeleiding, betrouwbaarheid en kwaliteit.‎
Al meer dan vijftig jaar zetten wij onze deskundigheid in voor de ondernemer en ‎zijn of haar zaak. Met in ons achterhoofd de gedachte dat onze klanten recht hebben op ‎optimale dienstverlening.

Advies

Als Zwolse Adviesgroep stellen wij bepaalde eisen aan de door ons gegeven adviezen.
In de eerste plaats moet het advies uw onderneming voordeel opleveren.
Een tweede belangrijke eis is dat het advies praktisch uitvoerbaar moet zijn, gegeven de aard en de omvang van uw onderneming.
Verder dient het advies tijdig te worden gegeven, vaktechnisch goed en duidelijk te zijn.

Wij hechten daarom veel waarde aan een regelmatig contact met u als ondernemer. Door tijdig signalen op te vangen die advies behoeven, kunnen wij u actief ondersteunen.

Communicatie

U bespreekt uw boekhouding, financiële, fiscale en andere zaken met uw vaste contactpersoon, die snel voor u klaar staat. Hij of zij kent uw bedrijf en uw privé-situatie en stemt daar de advisering op af. Anders dan bij de grotere accountantsorganisaties, waar de contactpersonen vaak wisselen, houdt u bij ons uw vaste contact en hoeft u dus niet steeds opnieuw uit te leggen hoe uw bedrijf en boekhouding in elkaar zitten.

Deskundigheid

Uw vaste contactpersoon is deskundig en heeft jarenlange ervaring in de accountancy, boekhouden en belastingzaken.

Om onze deskundigheid te waarborgen, hebben wij de volgende maatregelen genomen:

  • Onze accountants, belastingadviseurs, juristen en economen besteden voortdurend tijd aan educatie om bij te blijven op de vakgebieden;
  • Wij hanteren een kwaliteitssysteem, waarbij onze dienstverlening voortdurend wordt bewaakt;
  • Wij werken uitsluitend met kwalitatief hoogwaardige hard- en software;
  • Wij beschikken over een uitgebreide bibliotheek, welke voortdurend wordt geactualiseerd;
  • Wij zijn aangesloten bij een aantal vaktechnische databanken, waaruit wij online informatie ter beschikking hebben;
  • Wij zijn aangesloten bij de volgende beroepsorganisaties: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants, Register Belasting Adviseurs en Federatie Financieel Planners . Deze houden vaktechnisch toezicht op ons functioneren.

Verder streven wij door een kritische houding voortdurend naar verdere perfectionering van onze diensten.

Specialisten

Bij complexe vraagstukken op het gebied van accountancy, de inrichting van de boekhouding, fiscale en juridische zaken maken wij gebruik van specialisten op ons hoofdkantoor. Wij onderscheiden ons hierin van het kleine locale boekhoudkantoor, dat veelal geen specialisten in dienst heeft.

Uitdaging

Als ondernemer hebt u voortdurend te maken met uitdagingen. De commerciële inspanning, de organisatie en de financiële situatie van uw onderneming dienen voortdurend bewaakt en bijgestuurd te worden. Daarbij dienen de doelstellingen van de onderneming maatgevend te zijn.
Het is belangrijk om hierover met anderen van gedachten te wisselen. Zwolse Adviesgroep is hierbij een belangrijke gesprekspartner voor de ondernemer. Op basis van onze kennis en ervaring belichten wij de uitdagingen vanuit verschillende invalshoeken. U staat er dus niet alleen voor. Wij denken met u mee.

Prijs/kwaliteit

De tarieven die wij hanteren liggen aanzienlijk lager dan de tarieven bij de grotere accountantsorganisaties. Door optimaal gebruik te maken van specialistische kennis ‎kunnen wij u kwalitatief hoogwaardige diensten leveren tegen een redelijk tarief.‎