Carriere

Dankzij onze reputatie als betrouwbare leverancier van kwalitatief goede diensten genieten wij een groot vertrouwen van onze klanten en mensen.
De kwaliteit van onze dienstverlening is afhankelijk van de kwaliteit van onze mensen. Zij zijn de drijvende kracht achter de Zwolse Adviesgroep. Door samenwerking te stimuleren op verschillende vakgebieden, bieden wij onze medewerkers de kans om hun Carrièremogelijkheden te vergroten. Ook hechten we veel waarde aan een goede balans tussen werk en privé.

Onze collega’s investeren in een aantal gedeelde basisprincipes:

  • Persoonlijke groei Mensen die bij de Zwolse Adviesgroep werken, kiezen voor persoonlijke groei;
  • Ondernemend en initiatiefrijk Onze stijl van dienstverlening is ondernemend. Helderheid, enthousiasme en initiatief is waar het om draait. Werkplezier en onderling vertrouwen zijn onmisbaar om optimaal te kunnen presteren;
  • Kwaliteit Voortdurend werken aan kwaliteit vraagt om zelfreflectie en een lerende houding. Kwaliteit groeit vooral in een organisatie waarin twijfels en dilemma’s bespreekbaar zijn. Wij dagen elkaar uit om met verbeteringen te komen;
  • Samenwerking Wij werken als team met elkaar en met klanten. In teams is ruimte voor verschillende ideeën. Dat betekent luisteren, leren en een open feedback geven. In onze samenwerking beperken wij hiërarchie en bureaucratie tot een minimum;
  • Klantrelatie Wij brengen klanten met scherpte en initiatief verder. Ondernemingsgevoel en intuïtie zijn daarvoor minstens zo belangrijk als feitenkennis.

Ben je klaar voor een Carrière bij een dynamische onderneming die professionele groei en loopbaanontwikkeling aanmoedigt, dan ben je hierbij van harte uitgenodigd bij de Zwolse Adviesgroep… neem contact met ons op:

telefoon: 038- 38 54 933
e-mail: zam.genemuiden@zwolse-adviesgroep.nl