A-G: “Alleen rechtsherstel
box 3-heffing voor jaren vanaf 2017″

A-G: “Alleen rechtsherstel
box 3-heffing voor jaren vanaf 2017″
12 april 2022 Janneke Kreijkes

Advocaat-generaal (A-G) Niessen: “Er dient slechts rechtsherstel te worden geboden voor het box 3-stelsel voor aanslagen vanaf het jaar 2017, vanaf welk jaar de heffing uitgaat van een veronderstelde vermogensmix en dan alleen in het concrete geval dat sprake is van een werkelijk rendement dat lager is dan het forfaitaire rendement.”

De bevindingen

De A-G komt in zijn conclusie tot de volgende bevindingen:

  • Het Kerstarrest heeft geen gevolgen voor de aanslagen tot en met 2016, omdat de Hoge Raad nadrukkelijk belang toekent aan de sinds 2017 geldende vermogensmix;
  • De box 3-heffing is slechts onrechtmatig voor zover sprake is van een heffing naar een voordeel uit sparen en beleggen dat hoger is dan het werkelijke rendement. Voor zover belastingplichtige hierdoor is benadeeld dient hiervoor rechtsherstel te worden geboden;
  • Belastingplichtige dient aan te tonen dat het werkelijke rendement duidelijk minder bedraagt dan het forfaitaire rendement;
  • De precieze invulling van het in het tweede gedachtestreepje bedoelde rechtsherstel is voorbehouden aan de feitenrechter;
  • Het werkelijke rendement kan worden bepaald als de netto-opbrengst van reguliere baten zoals rente, dividend en huur, zonder aftrek van financieringskosten. Partijen kunnen ook tot een vergelijk komen en gezamenlijk het bedrag vaststellen van het werkelijke rendement.

Bron: Parket bij de Hoge Raad, 24 februari 2022.