Regels voor een lager gebruikelijk loon

Regels voor een lager gebruikelijk loon
23 juni 2023 Gerrit Eenkhoorn

De Belastingdienst heeft een tweede versie van het Handboek Loonheffingen 2023 gepubliceerd. In de nieuwe versie is ook het één en ander gewijzigd rondom het gebruikelijk loon dat u als dga moet hanteren voor de loonaangifte.

Gebruikelijk loon 2023

Elk jaar wordt er een standaard bedrag vastgesteld voor het gebruikelijk loon, dit jaar is dat € 51.000. U mag echter soms ook onder dit bedrag gaan zitten, en in het Handboek is nu verduidelijkt in welke gevallen dat is.

Wanneer mag u onder het gebruikelijk loon gaan zitten?

  • Door aannemelijk te maken dat het loon uit de ‘meest vergelijkbare dienstbetrekking’ lager is dan € 51.000. Het loon van de dga is dan 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • Door aannemelijk te maken dat 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan het loon van de meestverdienende werknemer van uw bv of van een verbonden onderneming. Het loon van u als dga is dan 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.
  • In dit laatste geval was eerder de regel dat het loon minimaal het bedrag van de best betaalde werknemer moest zijn, maar die regel is vervallen.

Meer weten?

We geven u graag de nodige uitleg over het gebruikelijk loon. Wilt u meer weten? Dan horen wij dit graag.