Reparaties regels bedrijfsopvolging (BOR)

Reparaties regels bedrijfsopvolging (BOR)
23 juni 2023 Gerrit Eenkhoorn

In de voorjaarsnota 2023 heeft het kabinet ook verschillende ingrepen aangekondigd in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). Die reparaties moeten het fiscale voordeel voor opvolgers weer beter bruikbaar maken.

Fiscaal voordeel

De BOR in de Successiewet geeft opvolgers die een onderneming erven of geschonken krijgen een flink fiscaal voordeel. Tot een ondernemingswaarde van ruim € 1,2 miljoen (in 2023) is de verkrijging vrijgesteld van erf- en schenkbelasting. Boven die grens geldt nog een vrijstelling van 83%.

De laatste tijd is er ook flink wat kritiek op de BOR, omdat de vrijstelling té ruimhartig zou zijn. Het kabinet wil de BOR echter niet afschaffen, maar oneigenlijk gebruik tegengaan en knelpunten wegwerken.

Inperken vrijstelling en voortzettingseisen 

In de Voorjaarsnota geeft het kabinet al een paar hoofdijnen. Zo is het de bedoeling om de vrijstelling in te perken vanaf 2025. Boven een ondernemingswaarde van €1,5 miljoen (nu dus €1,2 miljoen) zou de vrijstelling dan nog maar 70% zijn.

Ook is het de bedoeling om te sleutelen aan de bezits- en voortzettingseisen in de BOR. Zo moet de opvolger de onderneming minstens 5 jaar voortzetten en dat kan knellen bij bijvoorbeeld een herstructurering.

Ook is in de Voorjaarsnota bevestigd dat verhuurd vastgoed vanaf 2024 niet meer onder de vrijstelling valt.